Dret a l’educació

El derecho a la educación desde los 0 años

7 de Maig de 2019 - Gino Ferri

A la etapa educativa de 0 a 3 años se la reconoce mucho más como servicio para las familias que como oportunidad educativa fundamental para los niños y las niñas. ¿Qué haría falta para que, por fin, se reconociera el valor y el significado plenamente educativo de las instituciones para niños de 0 a 3 años?

El dret a l’educació des dels 0 anys

7 de Maig de 2019 - Gino Ferri

A l’etapa educativa de 0 a 3 anys se la reconeix molt més com a servei per a les famílies que no pas com una oportunitat educativa fonamental. Què és necessita perquè es reconegui, definitivament, el seu valor i el significat plenament educatiu per als infants de 0 a 3 anys?

Un any…

2 de Desembre de 2018 - Efrèn Carbonell

Amb motiu del del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, Efrèn Carbonell, director de la Fundació Aspasim, reflexiona sobre el moment en què es troba l’escola inclusiva quan es compleix un any de l’aprovació del Decret 150/2017 de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu.

1 2 3 4