Educar per la sobirania alimentària és educar per la justícia global

És urgent qüestionar l'actual model agroindustrial que posa en risc la vida de les persones i apostar per col·locar la sostenibilitat de la vida, del planeta i l'ètica de les cures en el centre de l'acció educativa

VSF Justícia Alimentària Global
 
 

L’educació per a la justícia global, l’educació transformadora, l’educació per la ciutadania global, etc. són termes que engloben el treball de les diferents “educacions per a…” amb tradició al nostre país -l’educació per la pau, pels drets humans, per al desenvolupament, la interculturalitat o l’educació ambiental- que comparteixen un enfocament educatiu que gira entorn de tres grans idees i que, a més, requereix metodologies participatives que facin protagonistes als infants i joves en la mobilització per la transformació social:

  • Tots els drets per a totes les persones. Aquesta màxima aglutina els principis de no discriminació, i el compromís amb l’eliminació de totes les barreres que impedeixin el seu gaudi complet.
  • La construcció del “subjecte polític”. Suposa acompanyar processos perquè els i les joves desenvolupin capacitats que els permetin comprendre la realitat i reconèixer la interdependència local-global que ens vincula al conjunt de la humanitat entre si i amb el planeta. Subjectes preparats per a identificar les injustícies i desigualtats i per imaginar noves formes creatives d’organitzar-se, per la creació de models alternatius i equitatius.
  • La sostenibilitat de la vida. Es tracta de qüestionar l’actual model -causant de les greus crisis (ecològica, econòmica, de valors, etc.) que posen en risc la vida de les persones- des de posicions que, per contra, col·loquin la sostenibilitat de la vida, del planeta i l’ètica de les cures en el centre de l’acció educativa.

És en aquest marc educatiu on s’ubica el programa Alimentacció: Xarxa d’Escoles per un món rural viu, que busca promoure una ciutadania activa en favor d’un model alimentari més just, sostenible, proper i saludable. Per fer-ho, el programa planteja una anàlisis crítica del sistema agroindustrial de producció d’aliments actual i dels seus impactes socials, ambientals i per la salut, i planteja alternatives basades en els principis de la sobirania alimentària.

La importància de fer xarxa

Després de 7 anys en funcionament, el programa compta amb una xarxa de més de 80 centres rurals i semi rurals de primària i secundària de tot l’estat espanyol.

Per avançar en l’educació transformadora, és fonamental el concepte de xarxa: xarxa d’intercanvi i aprenentatge compartir dins els mateixos centres, i xarxa del centre amb la comunitat local. En aquest sentit, Alimentacció aposta per fer del centre educatiu un motor de dinamització de la sobirania alimentària en la seva comunitat, establint un treball conjunt entre el centre i les associacions de productors, consumidors així com l’administració local.

Per conèixer més

Alimentacció és un web interactiu que recull els materials i experiències d’aquests 7 anys de programa, i que compta amb fòrums i espais de debat oberts a totes aquelles persones interessades en la sobirania alimentària. Mantenir la xarxa vida depèn de tots i totes! Que la gaudiu!

VSF Justícia Alimentària Global
About VSF Justícia Alimentària Global

Som una associació formada per persones que creiem en la necessitat de canviar el sistema agroalimentari actual, que oprimeix i expulsa les comunitats rurals i destrueix el medi ambient. Aquest canvi passa per la consecució de la Sobirania Alimentària. Contact: Lloc web | Facebook | Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*