Entrepobles

About Entrepobles

Entrepobles és una associació que, a través de la cooperació internacional solidària, la sensibilització social, l'educació per al desenvolupament, la incidència política i el recolzament als moviments socials emancipatoris, treballa en la recerca d'una justícia que permeti la satisfacció per a qualsevol persona, tant dones com homes, i a qualsevol lloc del món, dels drets humans, polítics, econòmics, socials i culturals. Contact: Lloc web | Twitter | More Posts

L’educació en temps d’incertesa i els seus desafiaments

12 de Juny de 2014 - Entrepobles

Davant una situació on el capitalisme i el neoliberalisme ens han conduit cap a la individualització extrema, com podem construir processos col·lectius de canvi? Què entenem per transformador? Com podem crear una estructura socioeconòmica que ens ajudi a construir “una vida vivible” i per a “la sostenibilitat de la vida”?