SCI Catalunya

About SCI Catalunya

El Servei Civil Internacional (SCI) és un moviment internacional que treballa per la pau i la justícia social, entesa com la igualtat d’oportunitats per a tots els ciutadans. El SCI de Catalunya neix al 1982 i representa una de les més de 40 branques que configuren la xarxa del SCI. Es conegut per l'organització de projectes de camps internacionals de treball voluntari a més de l'organització amb altres associacions de seminaris i activitats formatives sobre temàtiques diverses com: educació per la pau, conflictes, relacions nord/sud, deute extern... Contact: Twitter | More Posts