Drets humans

L’equitat educativa importa

11 de Maig de 2015 - Save The Children

Un sistema educatiu és equitatiu si proveeix dels coneixements bàsics i garanteix la igualtat d’oportunitats davant les possibilitats d’optar o no per una formació superior

1 2 3 4 5