És perillós pensar?

19 de Juny de 2015 - Amnistia Catalunya

El Grup d’Educació d’Amnistia Internacional-Catalunya considera un terrible error eliminar aquelles matèries de l’ensenyament obligatori que fan una tasca fonamental dins l’àmbit de l’Educació en Drets Humans.

L’equitat educativa importa

11 de Maig de 2015 - Save The Children

Un sistema educatiu és equitatiu si proveeix dels coneixements bàsics i garanteix la igualtat d’oportunitats davant les possibilitats d’optar o no per una formació superior

1 3 4 5 6 7 10