Pedagogia de la desobediència

Pedagogia de la desobediència

11 de Febrer de 2015 - #edutransforma

La desobediència té una pedagogia, una forma d’aprenentatge social que ens apropa, ens organitza i ens empodera amb sabers estratègics. És una pedagogia que nodreix de conceptes i procediments l’educació pública i popular que treballa des de projectes concrets amb una clara intencionalitat pràctica i transformadora

L’educació en temps d’incertesa i els seus desafiaments

12 de Juny de 2014 - Entrepobles

Davant una situació on el capitalisme i el neoliberalisme ens han conduit cap a la individualització extrema, com podem construir processos col·lectius de canvi? Què entenem per transformador? Com podem crear una estructura socioeconòmica que ens ajudi a construir “una vida vivible” i per a “la sostenibilitat de la vida”?