Homenatge a les AFA

Tot i que la participació de les famílies a les AFA és voluntària, resulta imprescindible per al bon funcionament de les escoles i el sistema educatiu. Sense elles no estarien garantits els serveis bàsics per a les famílies i tindríem un sistema educatiu menys equitatiu.

Anna Llucià Serra
 
 

Ara que comença el curs, les famílies sabem què implica tornar a la rutina escolar: llevar-se, preparar-se, portar els fills a l’escola, anar a treballar, dinar d’una revolada, sortir a la tarda amb el temps just per recollir-los —qui té la fortuna de conciliar—, parc o extraescolars, casa, dutxes, sopars, contes i, per fi… temps per relaxar-se?

Just quan arriba aquesta hora, hi ha persones que surten de casa per tornar a l’escola. Són sobretot mares (i alguns pares) que han decidit dedicar unes quantes —o moltes— hores de les seves vides a participar en l’escola del seus fills. Sí, són aquelles persones estranyes que pertanyen a l’Associació de Mares i Pares (AMPA) o a l’Associació de Famílies d’Alumnes (AFA) i que trobes a totes les activitats que s’hi fan: coordinant les extraescolars, venent a les paradetes per recollir fons per a la biblioteca, o reunint-se amb l’equip directiu o el consell escolar.

Ningú no negarà que les AFA s’han convertit en un pilar molt important de la comunitat educativa, especialment a les escoles de Primària i públiques, però també a l’etapa de Secundària i a les escoles concertades.

De les extraescolars a la defensa de l’escola pública

Cada AFA funciona de manera diferent però la majoria tenen el denominador comú de les comissions, que ajuden a cobrir un ventall molt gran de necessitats.

Hi ha les comissions que ofereixen serveis bàsics per a la conciliació familiar (com el menjador, l’acollida matinal, les extraescolars i els casals); les relacionades amb els aspectes pedagògics (creació de materials, sortides, socialització, usos del pati, educació en valors, coeducació, diversitat…); aquelles orientades a dinamitzar la cultura a l’escola (comissions de festa i geganters, biblioteca, hort…); les que posen en relació l’escola amb l’entorn (com els camins escolars o la defensa de l’escola pública) i les que s’encarreguen de mantenir una informació fluïda entre escola i famílies, com la de comunicació.

Festa hort AFA Reina Violant II

Festa de l’hort AFA Reina Violant, Barcelona. / Fotos: Juliana dos Santos

Festa hort AFA Reina Violant


Totes són peces clau perquè les nenes i els nens puguin viure plenament la seva etapa escolar i se sentin part de la comunitat educativa. Per aquest motiu, la coherència pedagògica entre totes les activitats que s’organitzen i la coordinació entre el claustre de mestres i les famílies és imprescindible. De fet, moltes d’aquestes comissions ja són mixtes i estan formades per famílies, mestres i, fins i tot, alumnes, que cada cop tenen un pes més important en la presa de decisions sobre el funcionament de l’escola.

Reunió de famílies. / Foto: Juliana dos Santos

Les famílies, imprescindibles

Un exemple de la importància de la col·laboració entre escola i famílies per a l’èxit educatiu, més enllà de les AFA, és l’escola Joaquim Ruyra de l’Hospitalet de Llobregat, que ha estat guardonada amb el Premi Ensenyament 2017.

La Joaquim Ruyra és una escola d’alta complexitat social, amb nens de fins a 28 nacionalitats diferents i amb molta mobilitat, i ha rebut aquesta distinció gràcies a la seva capacitat per afavorir la convivència i assolir l’èxit educatiu dels estudiants. La clau d’aquest èxit és la implicació de tota la comunitat educativa, en la qual les famílies han tingut un paper cabdal. Mares, pares, familiars i veïns entren a classe i donen suport als mestres en les diverses tasques del dia a dia: biblioteca, tertúlies literàries o desenvolupament d’activitats.

Hi ha molts altres exemples de casos d’èxit de col·laboració entre mestres i famílies; de fet, cada escola té el seu, com els que reconeixen també els premis FAPAC anualment i on trobem projectes de moltes tipologies: musicals, artístics, solidaris, d’inclusió social, de salut i nutrició, de sostenibilitat, tots ells amb vocació d’enfortir vincles entre l’escola i la comunitat.

Tot i que la participació de les famílies a les AFA és voluntària, resulta imprescindible per al bon funcionament de les escoles i el sistema educatiu. Sense elles no estarien garantits els serveis bàsics per a les famílies i tindríem un sistema educatiu menys equitatiu. Així ho demostren les enquestes i els estudis que la Fundació Jaume Bofill ha realitzat a través del projecte Famílies amb veu.

Aquesta informació no és nova, però l’informe és molt interessant perquè dona dades significatives sobre els esforços que fan les AFA per arribar allà on no arriben les administracions

Tanmateix, totes aquestes tasques que porten a terme les AFA, des de les més lúdiques a les que tenen per objectiu cobrir les necessitats més bàsiques, són sovint poc reconegudes, les ajudes són irrisòries i no es dota de cap mena d’infraestructura perquè les famílies puguin desenvolupar-les.

Infografia per al projecte Famílies amb veu, de la Fundació Jaume Bofill

Per aconseguir l’èxit educatiu de les nostres filles i els nostres fills, cal implicació de tots els agents (mestres, administració, famílies), i les famílies hi volen, hi volem ser, però també volem, tal com indica el mateix estudi de la Jaume Bofill, el finançament, el reconeixement, i l’espai de participació i d’incidència que ens pertoca, no només en la nostra escola, sinó també en les polítiques educatives del país.

Així doncs, ara que comença un nou curs i tothom torna amb les ganes renovades, cal començar a treballar també per donar a les famílies aquest reconeixement. I es per això que si us torneu a trobar dones (i alguns homes) entrant a l’escola quan arriba el capvespre, penseu que són persones que dediquen un temps valuós no només per millorar l’escola de les seves filles i els seus fills, sinó per mirar de canviar el món a través de l’educació.

Per saber-ne més

Famílies amb veu: projecte de la Fundació Jaume Bofill que inclou diverses recerques i que respon a la voluntat de conèixer i enfortir la participació de les famílies a l’escola a partir de la hipòtesi que el sector famílies com a stakeholder de l’educació està infra-representat i la seva acció en el sistema sovint resta a la perifèria.

Llibre Blanc de la participació de les famílies a l’escoladocument del projecte Famílies amb veu que té tres objectius: aportar evidència del pes de les famílies a l’escola, generar un discurs comú i consensuat sobre l’agenda que preocupa a les famílies en l’horitzó 2025, i traçar un full de ruta per a vertebrar el sector.

La contribució de les AMPA en la qualitat educativaInforme “Més que un gra de sorra. Les associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA) a Catalunya”, del projecte Famílies amb veu.

Premis FaPac: Premis promoguts per la Federació d’Associacions de Mares i Pares d’Alumnes de Catalunya, amb l’objectiu de crear un espai de reconeixement que permeti visualitzar la tasca que realitzen les AMPA a favor de l’escola pública i l’èxit escolar.

Entrevista a Jordi Collet, coautor juntament amb Antoni Tort del llibre Escoles, famílies i comunitat. Coeditat pel Diari de l’Educació i Octaedro. 

Famílies que entren a les aules: Article del Diari de l’Educació sobre centre que es coordinen més amb les famílies i les accepten com un agent educador fonamental per a la millora dels resultats dels infants.

 

PS. A totes les Sara, Cel·la, Núria, Juliana, Mar, Maia, i a tots els Hugos i Andrés per les hores que dediquen a millorar l’educació.

 

 

Anna Llucià Serra
About Anna Llucià Serra

Sòcia d'Eduxarxa. Llicenciada en Filologia Hispànica, especialista en comunicació i gestió d'esdeveniments culturals. Contact: Lloc web | Twitter | More Posts

2 Trackbacks & Pingbacks

  1. La junta de l’AMPA es renova | AMPA El Baltà
  2. La junta de l’AMPA es renova… i hi faltes tu! | AMPA El Baltà

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*