Una reunió de facilitació a l’Institut Pau Claris

Les reunions de facilitació del programa Escola Nova 21 acompanyen els centres de la Mostra representativa en els seus processos particulars de transformació tot oferint als equips impulsors escolta activa, suport i reflexió

escolanova21
 

Són dos d’onze del matí. En Boris entra al pati de l’Institut Pau Claris en horari lectiu, els alumnes han acabat l’esbarjo i estan entrant també a l’Institut. S’acosta un professor que forma part de l’equip impulsor del centre i que rep en Boris efusivament. Els dos estan molt contents de tornar-se a veure, en Boris o la Marta, els facilitadors del programa EN21, els visiten dos cops per trimestre i els acompanyen en el procés de transformació del seu centre, que forma part de la Mostra representativa del programa EN21.

Entren a l’edifici principal i es dirigeixen a una sala gran on faran la reunió de facilitació. En aquesta hi assisteixen tots els membres de l’equip directiu i l’equip impulsor. Aquest últim format per docents voluntaris del claustre que lideren el procés de transformació i que creen una relació de col·laboració amb l’equip directiu per avançar plegats.

En aquestes reunions de facilitació, en Boris en cap cas fa de formador, mentor o creador de continguts per l’equip de l’Institut Pau Claris. La seva tasca és més aviat facilitar processos de reflexió, oferir escolta activa i vetllar i acompanyar l’equip directiu i impulsor perquè es dugui a terme el procés de canvi al seu centre.

Per començar la facilitació, en Boris exposa l’objectiu de la reunió, que en aquest cas és generar un mapa visual que ajudi a situar l’Institut Pau Claris en un esquema on hi apareixen tots els elements del protocol de canvi que s’han anat gestant amb el programa d’EN21.  Per realitzar aquesta dinàmica, que els ajudarà a veure què han de prioritzar com a centre, en Boris ha preparat unes cartolines de colors amb els elements clau del programa i les va situant al centre de la taula tot generant un mapa conceptual sobre el procés de canvi.

Els elements del protocol del canvi són a) en color blau les residències, les facilitacions d’EN21, l’espiral, la Rúbrica de canvi, les xarxes de centres de la mostra i l’Equip Impulsor, b) en color groc els Productes Mínims Viables (PMV), propostes per capacitar i aprendre abans d’implementar canvis estructurals o transformacions a gran escala,  i c) en verd els Projectes Tractor (PT), transformacions substantives que impacten a tot el centre i que en el seu desplegament arrosseguen canvis en molts àmbits de l’escola o institut. Al marge dret del mapa, en Boris hi situa la visió de centre, i precedit d’aquesta l’Escenari 2022. Aquests dos últims elements són el paraigües que engloba tota la resta, i els que han d’orientar el centre en el seu procés de transformació.  

Un cop definits aquests elements del protocol de canvi, comença la participació activa de l’equip impulsor i directiu. Aquests debaten i acorden de manera horitzontal quins són els seus  PT i PMV, i els situen amb notes adhesives verdes al lloc on els correspon dins del mapa conceptual construït prèviament.

En la segona i última part de la dinàmica, en Boris demana que de forma individual cada membre de l’equip pensi aspectes a millorar i punts forts d’alguns dels elements del mapa generat. Un cop escrits (els punts forts en  notes adhesives verdes i en vermell els que cal millorar), els exposen en veu alta d’un a un, els debaten i acorden on cal situar-los del mapa.

Aquest és el resultat final del mapa generat de forma participativa i que els ajudarà a situar-se, reflexionar i prioritzar els aspectes necessaris del seu procés de transformació:

 

La reunió es tanca amb una valoració i un torn de suggeriments de millora per la dinàmica proposada per en Boris. La reunió, com sempre, s’ha acabat allargant. Els professors i professores recullen ràpidament i tornen a les aules amb una revolada.

Reunions com aquesta són compartides entre tots els centres de la Mostra representativa i són un gran punt de suport pels centres iniciats en el procés de canvi. Seguim avançant plegades cap a un horitzó comú de canvi!  

 

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*