Maria Casademont Cavero

Maria Casademont Cavero
About Maria Casademont Cavero

Ex-membre de l'Agrupament Escolta Rakxa. Actualment és cap d'àmbit de relacions exteriors i vicepresidenta d'Acció Escola de Catalunya i membre de l'àrea de Xarxa Nacional i de Relacions de la FCEG. Contact: Twitter | More Posts

Estimem allò que trepitgem

9 de Setembre de 2015 - Maria Casademont Cavero

Tenim el compromís ferm i la voluntat de ser transmissors i transmissores de la nostra cultura, les nostres tradicions, i fer que aquestes siguin també agents educatius. Vivint el país, el territori, la cultura i les tradicions esdevenim ciutadans i ciutadanes compromesos i, per sobre de tot, persones felices.