Ana Municio i Gemma Grau

Una nova cultura d’avaluació

7 de Novembre de 2019 - Ana Municio i Gemma Grau

La principal finalitat de l’avaluació a la qual al·ludim és la d’afavorir la presa de consciència de l’alumne en el seu propi procés d’aprenentatge a través de la reflexió, detecció de necessitats, petició d’ajuda i millora de les tasques realitzades.