Les xarxes d’escoles municipals apleguen prop de 600 centres i 70.000 alumnes

En els darrers anys la Diputació de Barcelona ha anat teixint quatre xarxes d’escoles municipals (bressol, música i art, persones adultes i educació especial) amb les quals ha aconseguit posar de relleu l’existència d’un potent ecosistema educatiu local. L’objectiu és “generar un espai d’intercanvi i de coneixement horitzontal entre els centres”.

Redacció
 

Reunió de la xarxa d’escoles d’adults | Foto: Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona ha estat en els darrers temps un actor principal en la dinamització del sistema educatiu català, malgrat no ser el seu camp prioritari d’acció. No obstant això, aquesta administració local ha estat una de les entitats impulsores de l’Aliança Educació 360, per a l’educació a temps complet, així com del programa d’Escola Nova 21, ja que de fet lidera les 28 xarxes que hi ha a la demarcació de Barcelona (excepte Barcelona ciutat). També ha invertit més de 30 milions d’euros en el desenvolupament de programes, projectes i suports tècnics o materials formatius destinats als municipis.

Però una de les principals tasques al llarg dels darrers quatre anys ha estat l’activació i consolidació del que anomena Sistema de Xarxes d’Escoles Municipals, un sistema que abraça prop de 600 centres educatius que en conjunt donen servei a gairebé 70.000 alumnes. Les xarxes són espais per compartir coneixements i aprenentatges entre els docents i les escoles, asseguren des dels serveis d’Educació de la Diputació. El seu gerent, Jordi Plana, ho ha definit a vegades amb aquestes paraules: «No volem generar una estructura de treball vertical sinó de treball compartit, en el qual el compromís de tothom és imprescindible per portar-lo endavant».

Xarxa d’escoles municipals de persones adultes

La primera xarxa que es va crear, l’any 2015, va ser la d’Escoles Municipals de Persones Adultes (EMPA), per posar en valor l’educació al llarg de la vida a la demarcació de Barcelona, mobilitzant i implicant als ens locals que disposen d’escoles, centres o serveis municipals de formació de persones adultes. Actualment en formen part 64 centres de 64 municipis, que compten amb un alumnat d’unes 12.000 persones. S’han treballat metodologies, s’han definit estratègies d’orientació i acompanyament, s’han establert pautes de promoció i difusió, etc.

En la darrera sessió que van tenir, la setmana passada, es van presentar les experiències del centre de Sant Celoni i de la Troca Sants, i es van definir els objectius de 2019: elaborar un document de bases per a un model d’escola municipal de persones adultes; elaborar procediment i eines per a la detecció de les necessitats formatives de la població adulta; incorporar la innovació pedagògica a les EMPA; i aconseguir la modelització d’un servei d’orientació a les EMPA i recursos associats.

Xarxa de centres municipals d’educació especial

Dues xarxes més es van crear l’any 2017. Primer va ser la xarxa de centres d’educació especial, la més petita de totes, que va començar formalment a caminar l’octubre d’aquell any. La xarxa naixia només uns dies després de l’aprovació del famós decret 150/2017, també dit el decret d’escola inclusiva, i precisament un dels motius de la seva constitució venia de la voluntat de la Diputació d’acompanyar els centres d’educació especial de titularitat municipal en el camí cap a la inclusió.

Rafael Homet, diputat d’Educació de la Diputació de Barcelona, va parlar aleshores de començar a corregir un «oblit històric». «Amb vosaltres hem pogut identificar necessitats, també oportunitats, amb vosaltres hem prioritzat objectius i línies de treball. A partir d’avui, continuarem comptant amb vosaltres per fer efectiu un treball que sabem és indispensable per avançar en una societat més justa i cohesionada que passa segur per ser més inclusiva».

La xarxa s’ha mantingut molt activa durant aquest any. S’han fet reunions per decidir un pla de treball i s’han començat a fer visites de centres, com vam explicar en un recent article publicat en aquest diari.

Xarxa d’escoles municipals de música i arts

La xarxa d’escoles de música i arts és la més nombrosa en nombre d’alumnes, ja que en formen part 106 centres que sumen més de 32.000 alumnes, es va presentar poc després, el novembre de 2017. Sobretot aplega escoles de música de titularitat municipal, però també de dansa i d’arts plàstiques i disseny. Aquestes escoles sorgides gràcies a l’esforç dels ajuntaments han contribuït a democratitzar de manera exponencial la pràctica musical i artística, esdevenint una eina educativa i cultural clau, i amb la creació de la xarxa el que s’ha volgut és precisament aprofundir encara més en aquest procés de fer arribar les disciplines artístiques a tothom.

Aquest any aquesta xarxa ha celebrat diverses reunions en les quals ha definit quatre línies de treball: la definició d’un projecte educatiu integral i transversal, la creació d’una xarxa de recursos materials i humans, l’elaboració d’una guia per a la innovació i la modelització del perfil professional dels educadors d’aquests centres. Segons Homet, «des de la Diputació de Barcelona considerem que l’impuls d’aquesta xarxa ha de servir per generar un espai d’intercanvi i de coneixement horitzontal entre els centres, contribuir a integrar actuacions de suport tècnic, material i econòmic així com possibilitar l’aprenentatge compartit».

Xarxa d’escoles bressol municipals

La darrera de les xarxes que es va constituir va ser la d’escoles bressol municipals, segurament perquè és la més nombrosa en nombre de centres (393) i de municipis involucrats (235). Es va presentar el maig d’aquest any. Novament, el leit motiv de la xarxa va ser crear un «aglutinador de coneixement compartit que connectarà els i les mestres per a treballar conjuntament», en paraules d’Homet recollides per aquest diari. A la demarcació de Barcelona, al voltant del 58% dels infants menors de 3 anys estan escolaritzats en una bressol municipal.

Tractant-se de la xarxa més recent, i més difícil d’articular per raons lògiques, és també la que ha fet menys camí. Però ha assentat les bases per coordinar-se i ja té diverses accions programades per dur a terme al llarg de 2019. Segons el gerent de l’àrea, Jordi Plana, «la xarxa d’escoles bressol ja compta amb força municipis adherits i unes bases sòlides de treball, amb diverses convocatòries d’ajuts i accions programades per l’inici mateix del 2019».

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*