Arrenca la Comissió rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professionals

A través d’aquest òrgan s’impulsaran les actuacions necessàries per al disseny i posada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Redacció
 

El sistema de Formació Professional català comptarà amb un òrgan de planificació i avaluació | Foto: Educació

El Govern ha aprovat recentment l’acord per posar en funcionament la Comissió Rectora del Sistema de Formació i Qualificació Professional, l’òrgan de planificació i avaluació de les polítiques del sistema de Formació Professional a Catalunya. Aquest acord servirà també per impulsar la resta d’òrgans de govern del sistema de formació professional.

D’aquesta manera, es capacita al president del Consell Català de Formació Professional, Fabian Mohedano, a fer el seguiment de les actuacions necessàries per al disseny de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya, així com la redacció dels seus estatuts, fins a l’aprovació i la posada en funcionament de l’Agència, en coordinació amb tots els departaments implicats. Així mateix, l’acord de Govern estableix un règim transitori de determinats aspectes organitzatius fins a l’entrada en funcionament de l’Agència.

En aquest sentit, tal com va comentar al Parlament el conseller d’Educació, Josep Bargalló, en l’acord, a més de concretar la composició de la Comissió, “també s’establirà el règim transitori de determinats aspectes fins a l’entrada en funcionament de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya”. A més, “des de fa mesos que treballem en la integració dels dos subsistemes d’FP: el d’FP inicial, que depèn d’Educació; i l’ocupacional, que depèn de Treball, Afers Socials i Famílies”.

En aquesta línia, el conseller va explicar que s’està treballant conjuntament “a través quatre grups concrets i mixtos”, entre els quals destaquen dos grups de treball “sobre consells sectorials, que ha de permetre l’observació del país per avançar-se, i, per altra, els consells territorials, que són una eina fonamental perquè han d’incloure en cadascun dels territoris els agents socials i econòmics”.

Fins que l’agència entri en vigor, el Consell Català de Formació Professional (CCFP) donarà suport tècnic a la Comissió Rectora, i el seu president actuarà com a secretari d’aquesta.

Funcions i membres de la Comissió Rectora

Com a òrgan de planificació estratègica del sistema de Formació Professional a Catalunya, les funcions de la Comissió Rectora es poden resumir en tres punts:

  • Determinar els objectius prioritaris i els criteris de planificació estratègica i desenvolupament del sistema de formació i qualificació professionals.
  • Establir els criteris generals per al desplegament dels centres de formació integrada, la formació en alternança i dual.
  • Aprovar el programa de gestió anual de l’Agència de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.

Aquesta Comissió rectora, que estarà adscrita al Departament de la Presidència, estarà governada pel president de la Generalitat o la persona en qui delegui, presumiblement, el conseller d’Educació. Pel que fa als seus membres, estarà integrada per les següents organitzacions:

  • En representació de la Generalitat, en formaran part un representant de cadascun dels següents departaments: Presidència; Educació; Treball, Afers Socials i Família; i Empresa i Coneixement. També en formarà part el president executiu de l’Agència Pública de Formació i Qualificació Professionals de Catalunya.
  • En representació de les organitzacions empresarials que han obtingut la condició legal de més representatives a Catalunya, sis membres que aquestes proposin.
  • En representació de les organitzacions sindicals que han obtingut la condició legal de més representatives a Catalunya, sis membres que aquestes proposin.

En la seva intervenció, Bargalló va declarar que “l’FP ens preocupa i hi treballem. En FP inicial tenim un pla d’actuació urgent. Primer l’actualització del mapa de l’oferta perquè som conscients que tenim una oferta que s’adequa a una realitat empresarial de fa uns anys i que hem de tenir una oferta que s’adeqüi a la realitat d’aquí a uns anys”. A més, va afegir, “hem de fer un desplegament de l’oferta de l’alumnat amb necessitats educatives especials (NEE), que són els Itineraris formatius específics (IFE), que tenen poca experiència però que han donat molt bons resultats”.

 Sobre l’FP dual, el titular d’Educació va dir que “no estem satisfets de l’FP dual a Catalunya perquè estem en una mitjana d’un 10% quan la mitjana europea és del 30%. És una xifra que no ens satisfà i hi estem treballant amb una ampliació de l’oferta, que és fonamental que es realitzi a través d’aquests consells sectorials i territorials”. També, va concloure, “volem incrementar el nombre d’alumnes que fan pràctiques a l’estranger”.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*