Per una baixada de la ràtio

Un altre any més tot apunta a què el Departament continuarà amb les seves polítiques de tancament de línies i manteniment de ràtios base, amb la qual cosa tornarem a perder l'oportunitat per millorar la qualitat del nostre sistema educatiu educatiu amb la baixada de ràtios. Tampoc millorarem el nostre nivell de desigualtat amb una millor distribució d'alumnes i una protecció de l'escola pública.

Marco Béjar
 

Des de finals del mes de novembre el Departament d’Ensenyament ha mantingut reunions amb els ajuntaments per concretar la planificació escolar per a l’any 2017-18. És el que es denomina “les taules mixtes”, reunions en les quals la conselleria imposa els seus criteris de planificació escolar als ajuntaments i direccions per tal que siguin ells els que “venguin” la solució a les famílies. És un llàstima que en aquestes reunions i comissions mai estiguin representades les AMPA.

Les primeres notícies comencen a arribar i, malauradament, ja hi ha propostes de tancaments de línies i/o escoles per a l’entrada a Infantil.

Un any més, sembla que el Departament continuarà amb les seves polítiques de tancament de línies i manteniment de ràtios base, amb la qual cosa tornarem a perdre l’oportunitat de millorar la qualitat del nostre sistema educatiu -amb la baixada de ràtios-, i també per millorar el nostre nivell de desigualtat amb una millor distribució d’alumnes i una protecció de l’escola pública que és, sens dubte, la que més està patint l’efecte de les retallades i, paradoxalment, la que millor assegura l’equitat educativa.

És decepcionant que la caiguda tímida de la població que s’ha produït aquests darrers anys no s’aprofiti per millorar el nostre sistema educatiu, però sí que s’aprofiti per tancar línies, malgrat l’ordre del Parlament de Catalunya (Resolució 175/XI), que insta a no tancar-les, i malgrat l’informe del Síndic de Greuges (“La segregació escolar a Catalunya: La gestió del procés d’admissió d’alumnat”) que denuncia la manca d’acció per afrontar la desigualtat en les escoles permetent l’existència d’escoles gueto a moltes poblacions, o de l’interès suscitat en propostes d’innovació pedagògica, o del debat “Ara es demà”, o de l’escola inclusiva, etc.

És necessària una millor distribució d’alumnes i una protecció de l’escola pública que és, sens dubte, aquella que més està patint l’efecte de les retallades i, paradoxalment, la que millor assegura l’equitat educativa.

A la fi tot és fum. La realitat s’imposa als fets, i la nostra realitat no és una altra que una gestió educativa i una planificació escolar que prioritza la perspectiva mercantil: el nostre disseny de preinscripció i matrícula és l’oferta-demanda, la competitivitat, la publicitat del projecte d’escola i la falsa llibertat d’elecció de les famílies.

Amb aquests criteris les escoles, en definitiva, competeixen pels seus clients -els nostres fills i filles-, i nosaltres com a famílies també caiem en aquest error i competim d’acord amb les nostres possibilitats per tenir el millor “servei” educatiu. D’alguna manera, això perpetua la desigualtat i l’empitjorament de la qualitat educativa.

Un d’aquests possibles tancaments de línia pot produir-se a Cardedeu, i dic pot produir-se perquè l’any passat ja vam veure com a municipis als quals se’ls anava a tancar línies, finalment no se’ls va haver de tocar res i, en altres casos que semblava que no, al final van acabar amb una retallada de línies. En aquest cas, l’any passat ja se’n va tancar una.

Cardedeu és una població que té 5 escoles de 2 línies, totes elles públiques. El curs passat es va tancar una línea i la seva població escolar va quedar de la següent manera per al curs 2016-17 des de P3 a 1r de Primària:

grafis cardedeu1

Es pot apreciar que la ràtio amb 9 unitats aquest any està quasi a 25. També, té la seva gràcia que l’única escola amb una ràtio major de 25 per a P3 sigui, justament, de la qual s’ha eliminat la línia. I més gràcia, que fa 3 anys ja van fer el mateix i la ràtio general és superior a 25.

Si s’hagués planificat correctament podria haver quedat així:

grafis cardedeu2

SP-Sense planificar Matrícula P3 2016-17

PLA-Amb planficació de P3 2016-17

És una llàstima que s’eliminés aquesta línia perquè si s’hagués mantingut i abaixat la ràtio base a 22, haurien estat 21-22 alumnes a totes les escoles i grups, amb la qual cosa hi haurien 3-4 infants menys a cada classe, fet que hagués suposat una millora substancial de la qualitat a totes les escoles del municipi i amb la mateixa despesa total que l’any anterior.

Aquest curs s’estima que hi haurà uns 200 alumnes, això suposarà necessitar “només” 8 unitats a 25, segons els criteris d’Ensenyament. Respecte al curs 2015-16, hauran eliminat 2 grups en total, però si mantenen una ràtio de 20 a totes les escoles, continuarien amb el mateix pressupost que el 2015, però amb dos cursos P3 i P4, amb ràtios menors de 22 i una gran millora educativa.

Si finalment no hi ha una planificació correcta i ajustada, no només es perdran aquestes 2 línies i una gran oportunitat de millorar la qualitat educativa, en aquest cas a Cardedeu, sinó que hi hauran escoles que superin la ràtio i, possiblement, es comenci a plantejar el tancament d’una escola, amb tot allò que implica tot negatiu, és clar.

Amb actuacions d’aquestes característiques està clar que l’educació no és una prioritat per a Ensenyament. No encara. 

About Marco Béjar

Junta General de la FaPaC More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*