Reunions d’inici de curs: empatia, confiança, participació

Les reunions d’inici de curs són un punt de trobada molt important per a famílies i docents. Han de servir com a punt d'inici de la relació entre la família i l'escola, un element clau que ens ajudarà a assolir l’èxit educatiu que volem per a les nostres filles i fills.

Susana Canet
 

Cada inici de curs escolar, les famílies i els docents tenim un punt de trobada comú: les reunions d’inici de curs. Unes reunions que poden ser protocol·làries, insulses, avorrides… O no. I és que tots plegats som conscients que una bona relació de la família amb l’escola serà vital per aconseguir l’èxit educatiu de les nostres filles i fills. I aquesta primera reunió és clau per encarar el curs amb èxit.

Si tots plegats convenim que és molt important que des del primer dia família i escola treballem plegats, aquestes reunions no han de servir –només– per aclarir tots aquells dubtes que tinguem, sinó que han de ser el punt d’inici de la relació amb les famílies i els docents. I, perquè això sigui possible, hi ha tres paraules importants i bàsiques a l’hora d’entomar aquesta relació: empatia, confiança i participació. Si empatitzem amb les famílies i aquestes amb l’equip docent, això ens portarà a generar un clima de confiança i participació. Perquè la relació famílies-escola ha de ser de plena confiança, les famílies s’han de sentir acollides per part del centre, ja que són –som– un peça fonamental en el dia a dia a l’escola.

És clau cercar nous formats de fer les reunions i noves maneres de fer viure aquesta experiència tant als docents com a les famílies, generant un punt de trobada que vagi més enllà de la transmissió d’informació

Perquè aquesta reunió sigui un èxit, cal plantejar-se fugir dels estereotips de reunions tradicionals, on el professor se situa darrere la seva taula i les famílies assegudes als pupitres dels seus fills, on la sensació que es dóna és la de marcar una línia entre els docents i les famílies. S’ha de poder mantenir una reunió al mateix nivell, d’igual a igual, on a més de facilitar tota la informació necessària per al dia a dia, el professorat ofereixi a les mares i pares l’oportunitat de participar d’allò que afecta el centre en el dia a dia. És a dir, l’oportunitat de poder participar en l’educació dels seus fills.

És clau cercar nous formats de fer les reunions i, per tant, noves maneres de fer viure aquesta experiència tant als docents com a les famílies, generant un punt de trobada que vagi més enllà de la mera i insulsa transmissió d’informació. El claustre de mestres pot preparar aquestes reunions conjuntament amb l’AMPA per buscar la participació i fer que les famílies sentint seu el projecte d’escola. Per exemple, implicant els alumnes directament en aquesta relació, on ells també se sentin integrats.

Si aconseguim aquesta fita, inevitablement això es reflectirà en el dia a dia els nostres fills, tant a casa com a l’escola, fet que tindrà una gran rellevància a l’hora de com viuen els alumnes aquesta relació, directament lligada a l’èxit educatiu. Tots treballem amb el mateix objectiu, formar i educar als nostres infants i joves en tots els seus vessants. Establir una relació família-escola basada en la confiança i la participació és primordial per aconseguir-ho.

Si el fet d’aprendre a treballar en equip és un dels objectius pedagògics a assolir durant l’etapa escolar, aprenguem a treballar també en equip professorat i famílies.

Susana Canet
About Susana Canet

Junta General de la FaPaC More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*