Barreres en l’accés a l’alimentació escolar. Com millorar el sistema?

L'accés a l'alimentació escolar ha estat una de les línies de treball de la FaPaC durant el curs i un tema prioritari perquè els nostres alumnes difícilment aconseguiran l'èxit educatiu que volem sense un plat a taula. L'accés al servei de menjador ha de ser universal i gratuït perquè es faci efectiu a tot l’alumnat el dret a l’exercici del dret a l’Educació.

Miquel Gené
 
 

Quines barreres hi ha en l’accés a l’alimentació en els centres educatius? Com es pot millorar l’actual sistema?

Aquestes són les preguntes que vam respondre en la nostra ponència durant la jornada organitzada per la Fundació Probitas i el Programa Mundial dels Aliments del passat divendres 9 de juny. Durant aquesta jornada celebrada a Barcelona es va debatre l’“Accés a l’alimentació en edat escolar, dins i fora l’escola”. La FaPaC som la federació que representa més de 2.200 AMPA de Catalunya i prop de 750.000 famílies. Nosaltres vam defensar que només els menjadors escolars gratuïts i universals poden garantir a les famílies fer front a l’actual situació de degradació de les condicions de gran part dels infants i joves aquests darrers anys. D’aquesta manera, amb un servei de menjador universal i gratuït, es podrà fer efectiu a tot l’alumnat l’exercici del dret a l’Educació, un dret que ha de ser garantit pels poders públics, segons la mateixa Llei d’Educació de Catalunya.

Després de 5 anys de crisi, el curs 2013-14, la pobresa infantil havia crescut del 17 al 27 % mentre que la inversió en ajuts de menjador havia baixat dels 54,7 als 40 milions d’euros. Alhora, també el nombre d’alumnes de 3 a 16 anys havia augmentat en 70.000 més. La compactació horària en la majoria de centres de secundària ha fet que gairebé tots els seus menjadors escolars tanquin i, al mateix temps, la major part de les beques menjador que s’oferien per aquesta etapa educativa.

El curs 2014-15, l’AMPA de l’escola Fort Pienc de Barcelona va engegar una campanya per a la millora de les beques menjador perquè enteníem que la bona nutrició de l’alumnat és bàsica per a la qualitat de l’ensenyament. La FaPaC de seguida va donar suport a la iniciativa. Durant les eleccions municipals i autonòmiques de l’any 2015 a Catalunya algunes formacions polítiques van incloure millores en els ajuts de menjador. La dotació en beques menjador es va incrementar en 6,8 milions d’euros per part d’Ensenyament durant el curs 2015-16. Mentrestant, però, la pobresa infantil es cronificava en el 27% dels menors de 16 anys.

La compactació horària en la majoria de centres de secundària ha fet que gairebé tots els seus menjadors escolars tanquin i, al mateix temps, la major part de les beques menjador que s’oferien per aquesta etapa educativa.

Les resolucions del Ple contra la Pobresa al Parlament de Catalunya, celebrat el mes de març de 2016, van fer que per al curs 2016-17 el Departament d’Ensenyament assumís progressivament l’índex de pobresa europeu AROPE com a referent pels llindars d’accés als ajuts de menjador. Aquest fet implicava l’augment en 12, 5 milions més respecte el curs passat. De totes maneres, encara no s’arribava a l’índex de pobresa per a les beques del 50% de l’àpat (mitges beques), i les beques del 100% només representaven un 22,5% del total.

Durant aquest curs 2016-17, s’han iniciat converses entre el Departament d’Ensenyament i membres del Marc Unitari de la Comunitat Educativa de Catalunya (MUCE) on hi participa la FaPaC. Vam presentar un paquet de 15 propostes de millora pels ajuts de menjador referents a la millora del llindars per poder obtenir-los, la gestió dels ajuts, la informació a les famílies i la simplificació de les sol·licituds. També s’ha reclamat, en reiterades ocasions, l’obertura dels menjadors escolars als centres de secundària i que es tornin a donar ajuts de menjador a aquests alumnes (actualment només en reben 4.600 dels 310.500 alumnes).

Per poder garantir la funció educativa del menjador escolar es creu necessari que formi part del projecte educatiu del centre i que la gestió d’aquest servei sigui directa del Departament d’Ensenyament amb personal laboral.

Per al curs vinent 2017-18, els llindars per obtenir les mitges beques ja s’equipararan als de la pobresa segons l’índex AROPE i suposaran un increment en el nombre d’ajuts. De totes maneres, els ajuts del 100% de l’àpat continuaran al voltant de només el 20% del total. Tampoc s’ha mostrat cap mena d’interès per trobar una solució al forat negre de secundària, tot i la recent moció del Parlament de Catalunya instant a la Generalitat a obrir-hi els menjadors el proper curs. El Departament d’Ensenyament s’ha negat a intervenir directament per resoldre els retards dels pagaments dels ajuts d’alguns Consells Comarcals. El Director General d’Atenció a les Famílies només va prometre convocar-nos a una reunió, abans que acabés el curs, amb representants dels Consells Comarcals. Aquesta reunió, però, no s’ha arribat a fer.

Pel que fa al proper Decret de Menjadors Escolars que prepara el Departament d’Ensenyament, FaPaC defensa que sigui reconegut plenament com Temps Educatiu. Per poder garantir la funció educativa del menjador escolar es creu necessari que formi part del projecte educatiu del centre i que la gestió d’aquest servei sigui directa del Departament d’Ensenyament amb personal laboral. Mentre s’espera la formalització definitiva d’aquesta modalitat de gestió, les AMPA han de poder fer-se’n càrrec de la contractació. Per altra banda, es creu urgent la baixada del nombre d’alumnes per monitor, de manera que siguin 10 a Infantil, 15 a Primària i 25 a Secundària. També cal assegurar la formació dels monitors i l’increment de vetlladors perquè cada alumne/a amb Necessitats Educatives Específiques en pugui tenir un.

L’objectiu que vol assolir FaPaC és que l’accés al servei de menjador sigui universal i gratuït per a l’Educació dels 0 als 16 anys. Per al proper curs reclamem que els pressupostos del 2018 incloguin les partides necessàries perquè les beques menjador siguin del 100% de l’àpat per a les rendes familiars fins el llindar de l’índex de pobresa AROPE, que es compleixi la resolució del Parlament i es tornin a obrir els menjadors escolars als instituts, que s’ofereixi la possibilitat d’accedir als ajuts de menjador a tot alumnat de l’ESO, i que Ensenyament intervingui per solucionar els endarreriments dels pagaments d’alguns Consells Escolars.

Enllaços:

Miquel Gené
About Miquel Gené

Comissió Beques Menjador FaPaC Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*