Àlex Castillo

Àlex Castillo
About Àlex Castillo

Vocal Junta General de FaPaC Contact: Twitter | More Posts

Innovació: Tòtem i tabú

16 de Febrer de 2017 - Àlex Castillo

El projecte Escola Nova 21 ha despertat un sector important de l’opinió pedagògica catalana totalment alarmat per la presència del sector privat dins de l’escola pública. Això ja fa molt de temps que dura a l’escola pública catalana. Podem estar a favor o en contra de la innovació, però cal una escola millor. Allò que la societat exigeix a l’escola és que sigui capaç d’oferir un futur que no reprodueixi fil per randa les actuals injustícies socials.

Què seran de grans els nostres fills?

8 de Novembre de 2016 - Àlex Castillo

El futur de les noves generacions dependrà de com es treballi a l’escola i de quins canvis socials som capaços de provocar. Noves metodologies pedagògiques o una societat més justa? Sembla que té més a dir la societat que l’escola, i són els canvis socials la clau de volta d’un futur positiu per als nostres fills.

Petites reflexions de campanya

17 de Desembre de 2015 - Àlex Castillo

A l’hora de votar s’ha de tenir molt present qui diu què, qui ha fet què, qui no fa res i, el més important, què volem que faci aquesta gent que ens vol governar. El futur dels nostres alumnes preocupa a algú?