fapac

Les direccions i la seva responsabilitat en la matriculació

2 de Març de 2018 - fapac

Ningú posa en dubte la importància i la necessitat de les direccions en el disseny i la planificació escolar, així com la seva funció de referents per a les famílies i ajuntaments. El seu paper és clau i s’ha de mirar amb atenció.