Marco Béjar

About Marco Béjar

Junta General de la FaPaC More Posts

Una preinscripció escolar mal planificada i improvisada

15 de Juny de 2016 - Marco Béjar

La falta de previsió i planificació, la manca de mesures educatives, econòmiques i de recursos humans, la claríssima deixadesa en els cicles no obligatoris i el càstig a l’escola pública, tal com mostra el desenvolupament de la preinscripció per al curs 2016-2017, evidencia que el nou govern de la Generalitat no té com a prioritat l’educació per a la nostra societat.

1 2