Generar benestar a l’escola

Avui, podem afirmar que la salut (i la malaltia) i el benestar (entès com a qualitat de vida individual i col·lectiva) no són qüestions merament individuals. Sabem que els factors determinants els trobem en els entorns en què vivim les persones.

Consell de Redacció de la Revista Guix d'Infantil
 

El benestar es genera en la relació que els éssers humans establim amb l’entorn. Per tant, la construcció conscient d’un marc de convivència saludable es converteix en un camí ineludible en la recerca del benestar i és, a més, la via més segura per mantenir-lo.

Els centres de treball, en els quals passem una part gens menyspreable del nostre temps, es converteixen en escenaris en els quals es forja una part important d’aquest benestar o, al contrari, de dolor i malestar.

No treballis per amargar-te la vida

Les nostres actuacions poden ajudar a generar malestar o benestar. Si analitzem la nostra realitat, podem seleccionar aquelles actuacions que ens hagin generat benestar i practicar maneres de cuidar-nos, a nosaltres mateixos i als altres, i també de deixar-nos cuidar.

Aquesta reflexió sobre la nostra tasca ens pot ajudar a triar actituds que no ens amarguin la vida. Ho decidim nosaltres. Ens trobarem amb situacions dures, amb grans dificultats, de vegades amb pocs recursos, segons com, adoptarem algunes actituds que no ens ajudaran a resoldre res i, a més, crearem un ambient irrespirable.

En una cultura de queixa, de resignació, de pensar que «no s’hi pot fer res», anem sobrevivint en la nostra vida quotidiana, esperant amb delit el final de la jornada. Quan entrem a la feina, ens posem l’impermeable i aguantem el xàfec com podem. Quan en sortim, busquem els centres de relaxament que ens permetin resistir el pròxim dia de treball.

Dedicar recursos a poder viure bé a la feina, dedicar temps a buscar estratègies que ens facilitin aquest viure bé, serà útil per a nosaltres, per als companys i per a l’alumnat.

Aquesta tasca no és senzilla, requereix esforç. Però, simplement, posant fil a l’agulla ja estem començant a cuidar-nos, a estar millor.

ELABORA INDICADORS

  • Recordes alguna situacióde la feina que t’hagi generat benestar?
  • Recordes alguna situació de la feina en què hagis generat benestar?
  • Creus que l’actitud que adoptem davant d’una dificultat la triem nosaltres?
  • És diferent queixar-se de reivindicar?
  • Busques, fora de la feina, espais per estar bé?
  • Busques, a la feina, com pots estar bé?
  • De quines maneres ajudes a crear un bon clima?

Podeu accedir a l’article en qüestió fent clic aquí.

FONT: Revista GUIX D’INFANTIL, núm 74, Graó 2014.

Extret del llibre: EQUIP CUIDEM-NOS (2011), El benestar del docent, Barcelona, Graó (Desenvolupament del professorat, 18).

1 Trackbacks & Pingbacks

  1. Articles - emocionsvalldaura | Pearltrees

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*