Lideratge participatiu

Sabem que hi ha accions que funcionen. Volem gaudir de la feina i podem millorar, tant des del punt de vista individual com col·lectiu.

Equip Cuidem-nos
 

Sabem que, per exercir un lideratge saludable envers un equip, es necessita una persona entusiasta, positiva i activa que assumeixi el seu rol amb voluntat de servei; que comparteixi els objectius amb la comunitat educativa i l’entorn social; que faci visibles, de manera clara, els objectius que ha d’assolir el grup, i que faciliti la repartició de les tasques i de les responsabilitats en una organització i en un procés que permeti realitzar accions diferents en temps ajustats, però sempre orientades cap a finalitats comunes. Sabem que la integració i la responsabilització de les tasques generen benestar si estan ben distribuïdes i poden ser objecte d’èxit individual i col·lectiu. La clau de volta de la nostra tasca se centra en la interdependència.

GI08217A fi d’aconseguir centres amb una alta qualitat de benestar, volem que tothom se senti empoderat per poder aportar idees al projecte traçat. Per això caldrà tenir uns objectius clars, compartits i ajustats en referència al temps, als recursos, a les habilitats i a la complexitat, d’acord amb les possibilitats de cada persona. Voler que tothom hi participi passa per tenir un coneixement exhaustiu de les capacitats i de les habilitats de cadascú, flexibilitat i adaptació per part de tothom, com també per generar dinàmiques on les interdependències siguin satisfactòries i esdevinguin font de salut.

Podem fer-ho: podem adoptar el compromís d’engrescar, animar i organitzar els equips entorn del projecte.

El treball interdependent, tot assumint el rol que ens pertoqui a cadascú, ens portarà a poder gaudir de l’assoliment dels objectius comuns. També podem ajudar a aconseguir el benestar i a crear dinàmiques saludables, reflexionant sobre si el que ens ocupa és realment el nostre projecte, el de tots i cadascun de nosaltres.

  1. El lideratge als centres educatius és un encàrrec de servei.
  2. L’exercici d’aquesta tasca en condicions adequades proporciona benestar i salut a tota la comunitat.

Font: Revista Guix d’Infantil, núm. 82. Clic aquí.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*