Sé com ensenyar-te, però… com aprenc jo?

L’aprenentatge entre iguals és cada dia més apreciat a l’entorn educatiu. No obstant això, aquesta idea no sembla que sigui tan clara quan parlem de formació del professorat. Expliquem l’experiència formativa de Lantziego Ikastola en aprenentatge cooperatiu i tertúlia dialògica

Mikel Fernández Sánchez
 

Lantziego Ikastola: la diversitat com a font d’enriquiment

Lantziego Ikastola és una eskola txikia (‘escola rural’) d’Àlaba situada al municipi de Lantziego, a la comarca de la Rioja Alabesa, al sud de la província. Que siguem una escola rural significa que tenim una sèrie de característiques que ens diferencien d’uns altres centres més grans i convencionals. Aquestes característiques són les següents: la diversitat d’edats, la qualitat de les coses petites i l’entorn rural.

  • Diversitat d’edats: els nostres grups classe estan compostos d’infants d’edats diferents, la qual cosa comporta una gran possibilitat que s’estableixi cooperació i interacció entre ells. Aquesta situació ens porta també a relativitzar els temps en què l’alumnat d’un curs o d’un altre ha d’adquirir determinats coneixements. Intentem que la intenció que «cada alumne aprengui al seu ritme» esdevingui una realitat.
  • La qualitat de les coses petites: ser una escola rural ens ofereix la possibilitat de conèixer tots els infants de la nostra escola en profunditat. Conèixer-los des d’un punt de vista emocional, i no solament acadèmic. És prioritari que tots se sentin segurs, confiats i feliços al centre. També podem realitzar fàcilment un altre tipus d’agrupacions (entre cicles, etapes, etc.), acostar-nos a les famílies i que aquestes s’acostin a nosaltres i gaudir de la proximitat d’uns altres habitants del poble (perruquer, botiguera, alcalde, tavernera, etc.), perquè la participació de tota la comunitat educativa és un pilar importantíssim a la nostra escola.
  • Entorn rural: Lantziego Ikastola està situada en un entorn rural. Lantziego és un poble d’uns sis-cents habitants. La majoria dels nostres infants en procedeix i la resta prové d’altres poblacions o barris no més grans que aquest. A la zona, i per extensió a tota la comarca de la Rioja Alabesa, hi ha una gran activitat agrària al voltant del vi i de l’oli. El nostre alumnat, des de ben petit, és lliure de jugar pel carrer. El pati del centre és, alhora, una plaça de joc pública, i les instal·lacions del nostre centre faciliten la trobada d’altres veïns per realitzar-hi activitats.

Però l’entorn de l’escola és i ha de ser canviant. Fa una dècada, i com gairebé a tot arreu, el nostre alumnat va començar a canviar. Havien acudit a la zona famílies d’altres orígens, principalment marroquines, i, juntament amb els seus fills i filles, van començar a formar part de la nostra escola. Al llarg d’aquests anys, hem volgut veure aquesta modificació no com una càrrega, sinó com una oportunitat.

Amb la inclusió com a ideal, hem aconseguit enriquir-nos amb les aportacions de tothom.

Una escola inclusiva és de tots i per a tots.

Partekatuz ikasi, una formació de tu a tu

Amb l’altra gent, podem interactuar, cooperar i aprendre de manera més significativa.

Partint de la nostra realitat i fent de la diversitat bandera (diversitat d’edats, de cultures, etc., en definitiva, DIVERSITAT en majúscules), hem anat veient que junts aprenem millor que no pas sols, que, amb l’altra gent, podem interactuar, cooperar i aprendre de manera més significativa. Per aquest motiu, també hem volgut aplicar aquesta idea a la formació del professorat i hem vist des del començament amb molt bons ulls la modalitat de formació Partekatuz ikasi. A través d’aquesta opció, tenim la possibilitat de conèixer de primera mà experiències viscudes per companys i companyes. A més a més, podem visitar aquests centres de referència per veure com les apliquen.Al llarg dels dos darrers cursos, hem estat tutoritzats en referència a dues activitats. La primera va ser mitjançant l’aprenentatge cooperatiu. Ja havíem començat a utilitzar aquesta estratègia metodològica a les aules, estàvem en procés de refermament i per aquest motiu disposàvem del CEIP de Zumadi, d’Amezketa (Guipúscoa). Aquest centre tenia molta experiència en CA/AC i ens va ajudar molt. Vam poder veure com treballaven cadascun dels àmbits i també solucionar dubtes i superar dificultats que estàvem patint.

La segona experiència va ser sobre la tertúlia dialògica. Teníem intenció de dur-la a terme, però no sabíem com la podíem encarar. El nostre tutor va ser el centre Maiztegi, d’Iurreta (Biscaia). Gràcies al seu suport, hem engegat aquest programa i, com que estem en contacte continu, els podem consultar tota mena de dubtes o dificultats. A més a més, ens han ajudat molt indicant-nos quins llibres podem utilitzar i de quina manera ho podem fer, tenint en compte l’edat de l’alumnat i les nostres característiques pròpies.

Tal com es pot veure, en el primer cas ens ha anat molt bé per refermar un programa que ja teníem en marxa i en el segon, per implementar-ne un altre des de zero.

Formació entre iguals. Una modalitat valorada positivament

Partekatuz ikasi ens brinda l’oportunitat de veure-ho in situ en un altre centre, amb mestres com nosaltres; d’avançar-nos als dubtes que tenim i als problemes que pensem que ens podrien sorgir.

Ben sovint és molt complicat implementar programes o estratègies metodològiques als centres. La tendència és formar-se primer teòricament, la qual cosa comporta diversos problemes. De vegades, no passem tot un curs formant-nos i al següent ha canviat el claustre o no tot el professorat se sent amb prou seguretat per portar a la pràctica el que ha après de manera teòrica. Normalment, es generen molts dubtes en aquest camí de la teoria a la pràctica. Partekatuz ikasi ens brinda l’oportunitat de veure-ho in situ en un altre centre, amb mestres com nosaltres; d’avançar-nos als dubtes que tenim i als problemes que pensem que ens podrien sorgir. De fet, el centre tutor ja ha passat per aquesta experiència i ens pot ajudar a prevenir errors o a organitzar la implantació del programa en qüestió.

Acostar-se per conèixer, conèixer per comprendre, comprendre per trobar-se i trobar-se per enriquir-se.

Diverses mestres de Lantziego Ikastola pensen que és molt enriquidor veure com els infants d’un altre centre duen a terme l’experiència que han anat a observar, com es comuniquen entre ells, com s’ajuden mútuament i com ho viuen. Això ajuda molt a visualitzar-ho a la mateixa aula:

Ens ha encantat l’ambient de tranquil·litat i seguretat que s’hi respirava. Els infants hi estaven a gust, gaudint, i això es notava clarament.

Sens dubte, l’aprenentatge entre iguals és una opció molt rica, perquè facilita la interacció i la col·laboració entre el professorat de diferents escoles. Els dubtes que té un mateix davant d’un canvi metodològic s’esvaneixen més fàcilment de la mà d’un altre mestre o d’una altra mestra que ja ha viscut aquesta experiència i que ens podrà guiar al llarg de tot el procés.

Notes

  1. Projecte d’Escoles Rurals del País Basc: https://sites.google.com/berritzegunenagusia.eus/euskadikoeskolatxikiakbatzen/orri-nagusia
  2. Recomanem visionar el vídeo següent per contextualitzar millor el que s’ha dit aquí: https://youtu.be/zpD8hPKpCrM

Font: Revista Guix n.438. Xarxa de suport entre centres educatius. Clic aquí.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*