Idees: Aprendre a prioritzar

Per poder gestionar el nostre temps de forma adequada hem de saber prioritzar totes les activitats i tasques que hem de realitzar. Prioritzar significa classificar per ordre d’importància.

Redacció - Editorial Graó
 

Segons Pareto:

Si tenim un problema amb moltes causes, podem dir que el 20% de les causes resolen el 80% del problema i el 80% de les causes només resolen el 20% del problema. Igualment, el 20% del temps de treball d’una persona contribueix al 80% dels resultats.

El missatge que ens transmet ve a dir: «No intentis fer més del compte, fes només les coses adequades i de manera correcta».

Quantes activitats del dia a dia d’un centre, o fis i tot personals, podem suprimir sense que això afecti l’èxit dels nostres objectius?

Quadre 1. La relació entre el que és important i el que és urgent

Una bona estratègia per donar resposta a aquesta pregunta és dividir el nostre treball en activitats específiques i intentar discernir quin serà el 20% de les tasques que contribuiran a aconseguir el 80% dels resultats i posteriorment concentrar-se al màxim en aquest 20% de tasques.

És molt fàcil que el que és urgent desdibuixi el que és més important i podem perdre molt de temps en coses o activitats que no aporten gaire a la qualitat del nostre treball. Aprendre a prioritzar és un dels reptes més importants en els centres educatius ja que es tracta de fer les coses en l’ordre i el moment correcte. No hem d’oblidar que donar prioritat sempre al que és urgent condueix a l’estrès, mentre donar prioritat al que és important condueix a l’eficàcia.  Les nostres activitats en relació amb la priorització poden agrupar-se en quatre quadrants (quadre 1).

  • Important i urgent. Són les tasques essencials en què hem de centrar-nos i que hem d’emprendre immediatament. La seva transcendència ens obliga a emprendre-les amb la dedicació suficient per portar-les a bon terme. El fet d’estar ubicats sempre en aquest quadrant pot acabar amb la motivació, l’autoestima i la salut. Hi ha molts equips directius que estan situats constantment en aquest espai.
  • Important i no urgent. Són les tasques que donen qualitat al nostre treball ja que ens permeten una bona organització alhora que suposen anticipar possibles problemes o conflictes. En aquest espai trobem generalment els professors efectius, resolutius i motivats per la docència.
  • No important i urgent. Són les tasques poc rellevants, generalment trivials i rutinàries. Sempre que sigui possible és millor delegar-les o buscar les estratègies que permeten donar-los una resposta amb el mínim esforç i temps. La tecnologia pot facilitar-nos com gestionar-les.
  • No important i no urgent. Són les tasques en què podem veure’ns involucrats tot i que sabem que no tenen cap rellevància i no condueixen a res. El millor que podem fer és arxivar-les en l’oblit i no esmerçar ni temps ni energia per resoldre-les.

Font: R. LÓPEZ (2012), La gestió del temps personal i col·lectiu. Com detectar i combatre els «vampirs» del temps. Barcelona. Graó. (Desenvolupament personal del professorat, 19.) https://goo.gl/RoLxH6

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*