Comunicació

De les preguntes

20 de març de 2017 - Grup IREF

A l’aula de filosofia, després d’haver llegit unes tres pàgines de text, la mestra demana a l’alumnat que plantegi qüestions sobre la lectura realitzada (…)

Inclusió en ‘prime time’

15 de març de 2017 - Josep Maria Mora

A ningú se li escapa que l’escola ha de ser inclusiva, la societat així ho exigeix i el Departament d’Ensenyament, en el nostre cas, ho articula. Però, a l’hora de la veritat, fora de l’aula, la societat és inclusiva?

Escoltar el silenci

15 d'abril de 2015 - Redacció - Editorial Graó

Un dels grans enemics de la veu és el soroll ambiental, tant a l’aula com a l’exterior. Així doncs, succeeix que la veu del docent està sotmesa a un grau massa alt de contaminació acústica, agreujat pel fet que, quan estem immersos en aquest ambient, no som conscients del nivell de soroll que hi ha.

Els 6 barrets de pensar

20 de febrer de 2015 - Redacció - Editorial Graó

Una de les tècniques desenvolupades per De Bono és la dels sis barrets per pensar, que consisteix en imaginar-se que cada persona disposa de sis barrets que simbolitzen una manera de pensar que es complementa amb les altres.

1 2