conseqüències dels seus actes

Ensinistrar o educar? Premis i càstigs

9 de Juny de 2014 - Carme Thió

Imposar un càstig fa sorgir en la persona adulta emocions i sentiments més o menys intensos, però, en tot cas, gens agradables i que solen comportar males conseqüències per a la criatura i les relacions que estableix amb el pare i la mare.