convivència

Claus per a la gestió de la convivència al centre

17 de Desembre de 2014 - Nélida Zaitegi de Miguel

Aprendre a viure amb la resta de la gent no solament constitueix una finalitat de l’educació, sinó també un dels reptes principals de la pedagogia contemporània. Són moltes les raons que fan que aquest aprenentatge, a més de considerar-se valuós per si mateix, sigui també imprescindible per anar configurant una societat més justa, més pacífica, més solidària i més democràtica.