morfosintaxi

“Pàgina 10. Exercici 3: Analitza sintàcticament i morfològicament” Fins quan?

29 de Maig de 2014 - Pilar Pérez

Pilar Pérez afirma que «una anàlisi sintàctica és un producte delimitat, controlable i, sobretot, mesurable. Tanmateix, la nostra tasca com a professors és precisament ensenyar els estudiants a utilitzar adequadament el llenguatge en els diferents àmbits de l’activitat social, perquè això és el que necessitaran en la seva vida diària, i saber-ho fer o no condicionarà el seu futur potser més que qualsevol altre aprenentatge.