protestes

És un nen amb sort. No li falta res!

20 d'Octubre de 2014 - FRATO (Francesco Tonucci)

Al llarg d’aquests darrers quaranta anys, Frato ha anat acompanyant amb les seves vinyetes la història de l’educació occidental; guiant nens i nenes en la difícil tasca de créixer al costat d’adults que, sovint, no els entenen, no els escolten, els enganyen o pretenen malcriar-los.