Molt més que Gamificació

La Gamificació ha d’incloure tots els valors i beneficis que aporta el joc en si: respecte a les normes i als companys, el treball en equip, saber guanyar i perdre, valorar als companys aprofitant el que cadascú pot aportar, entre molts altres.

Xavier Pujol i Pep Prat
 
 

Escoltant als savis

Una de les tendències emergents en el terreny de la innovació educativa és la Gamificació o Ludificació, que consisteix en aplicar mecàniques i tècniques del disseny del joc per tal de seduir i motivar a l’audiència a la consecució de certs objectius (Deterding, Dixon, Khaled i Nacke, 2011), o en intentar que es faci el que no sempre ve de gust a través del joc, tal com diuen col·loquialment Rodríguez i Santiago (2015).

Segurament la moda de batejar i posar nom a tot i utilitzar anglicismes constantment ens fa pensar que hem descobert una innovació metodològica en tota regla, que hem inventat una nova metodologia o que som pioners en la utilització d’aquesta, però, qui no ha fet servir mai un joc a l’aula per explicar algun exercici o activitat? Qui no ha proposat mai una dinàmica en forma de joc per aconseguir el que preteníem? O fins i tot, qui no ha donat mai de menjar a un nadó fent servir la cullera com si fos un avió? Efectivament, tots, o gairebé tots, ho hem fet alguna vegada i sense ser conscients que estàvem “Gamificant”. Oriol Ripoll, expert en jocs i la seva creació, explica va en una entrevista recent que l’origen d’aquest concepte data del segle XIII, quan un monge va il·lustrar unes cartes que servien perquè els seus alumnes recordessin els conceptes treballats a classe. Per tant, el concepte no és que sigui precisament nou però en els últims anys s’està reconceptualitzant.

Atribuïm aquesta reconceptualització al fet de relacionar aquest concepte amb les noves tecnologies, quan passem de la paraula “joc” a “videojoc”. Aquí intervenen molts altres aspectes com els punts d’experiència, nivells, recompenses, vides, clans, personatges o avatars… Generalment, una experiència gamificada d’aquest tipus requereix una major ideació i organització per part del docent, doncs no es tracta simplement en incorporar un joc en un moment determinat a l’aula, sinó de crear tota una narrativa involucrant als alumnes i fent-los partícips de la història i del seu desenvolupament.

Tot és Gamificació?

De vegades caiem en l’error en pensar que la Gamificació consisteix a maquillar una activitat canviant la plataforma en la qual es realitza. Si en comptes de fer una multiplicació a la llibreta de matemàtiques la fem a una tauleta o a l’ordinador, estem gamificant? L’única diferència és el canvi en la plataforma, en el dispositiu. Passem del paper físic al digital, però els objectius que es desprenen i l’experiència en general és la mateixa. La Gamificació ha de tenir alguna cosa més, algun valor afegit, ha d’incloure tots els valors i beneficis que aporta el joc en si: respecte a les normes i als companys, el treball en equip, saber guanyar i perdre, valorar als companys aprofitant el que cadascú pot aportar, entre molts altres.

Tot i que per als més tradicionals, el fet de fer les multiplicacions a la tauleta sigui un primer pas, no ens hem de quedar en l’estètica exterior, hem d’entrar a l’interior, a l’arrel, i proposar una experiència diferent, pensant en els objectius, valors i habilitats que volem que aprenguin els alumnes partint dels seus desitjos i interessos, doncs això, més que qualsevol metodologia, és el que ens garanteix una gran motivació a l’aula.

Fins a quin punt la Gamificació està centrada en l’alumne?

Cal diferenciar dos nivells a l’hora de situar a l’alumne al centre quan parlem de Gamificació, o de qualsevol altre metodologia. Si utilitzem el concepte com a recurs, és a dir, com a activitat puntual dins d’una altra metodologia, els alumnes són el centre perquè viuen i fan l’experiència que el docent planteja, però no s’ha partit dels seus interessos ni desitjos personals. En canvi, si ho utilitzem com a metodologia activa i global, on co-creem amb els alumnes tot el projecte d’aprenentatge, partint de les seves inquietuds i respectant les seves passions, i a més a més el viuen i l’experimenten personalment, estarem aconseguint situar-los plenament al centre.

En els dos nivells el docent té un rol de guia i acompanyant de l’experiència d’aprenentatge, encara que en el primer nivell, el docent dissenya l’activitat o projecte des del seu punt de vista i incorporant els continguts que són preestablerts pel currículum. En canvi en el segon nivell, el docent co-dissenya la proposta d’aprenentatge considerant les necessitats i inquietuds dels alumnes, a més d’acompanyar-los i orientar-los en tot el procés. En aquest cas, esdevé un arquitecte de tota l’experiència al servei dels alumnes aportant els coneixements que ell té, i sobretot, és un docent que juga i aprèn amb i pels alumnes.

La Gamificació, una possibilitat global i transformadora

És cert que la Gamificació ens convida a replantejar-nos moltes de les pràctiques i dinàmiques que es plantegen actualment en el terreny de l’aprenentatge i l’educació. Ara bé, hem de ser conscients que les possibilitats que ens ofereix han de ser coherents dins d’un discurs i pràctica pedagògica. És a dir, no té sentit plantejar una activitat “gamificada” o co-dissenyar un projecte incoporant elements i mecàniques del joc o del vídeojoc sense saber quina finalitat d’aprenentatge hi ha al darrera. Sense saber què volem aconseguir i què volem que visquin, experimentin i aprenguin els alumnes. Sense saber quins interessos, somnis i desitjos tenen i volen aconseguir. En definitiva, no hem de caure en la temptació de pujar-nos al carro de la innovació educativa per que sí, perquè és el que està de moda sense considerar les possibilitats globals i transformadores que ens aporta el joc com element fonamental en l’aprenentatge i la vida de les persones.

Xavier Pujol i Pep Prat
About Xavier Pujol i Pep Prat

Xavier Pujol i Pep Prat són mestres i impulsors de Makeit! Education Contact: Twitter | More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*