La demografia explica la caiguda d’estudiants de la universitat?

Des de l'any 2012, la matrícula de nou accés a les universitats públiques catalanes està caient. Ens hem preguntat si això es deu a l'evolució de la demografia i hem descobert que no és així.

Observatori del Sistema Universitari
 
 

Des de l’any 2012, la matrícula de nou accés a les universitats públiques catalanes està caient. Ens hem preguntat si això es deu a l’evolució de la demografia i hem descobert que no és així.

La baixada de matrícules a la universitat no es pot explicar per la baixada demogràfica de joves.

El gràfic següent mostra l’evolució comparada de la població de 18-20 anys d’edat, que configura el gruix de la població de nou accés a la universitat, i de la matrícula de nou accés a les universitats públiques catalanes, d’acord amb les dades publicades per la Generalitat de Catalunya. Per tal de facilitar la comparació, les xifres apareixen al gràfic normalitzades a 100 per a l’any 2011.

Matrícules vs. població

Tal com es pot observar, l’any 2012 les dues corbes es separen: la matrícula cau 2.6 punts més que la població. Des d’aleshores el diferencial ha augmentat i avui es situa en 3.6 punts.

Així, doncs, si bé és cert que la població catalana en edat d’accedir a la universitat portava anys disminuint, la matrícula universitària ho ha fet en una proporció força superior. I la remuntada del darrer any tampoc no iguala la de la població.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*