Com afectaria una reducció del 30% als preus dels estudis?

Segons els nostres càlculs, els estudiants estan pagant un 43% del cost de docència que reben. Amb la reducció del 30% que va aprovar el Parlament de Catalunya, passarien a pagar un 30% de la docència.

Observatori del Sistema Universitari
 
 

El passat 7 d’abril, el Parlament de Catalunya va aprovar una moció on es demanava, entre d’altres punts, una reducció del 30% dels preus. Aquest punt va ser aprovat amb els vots en contra dels diputats de Junts pel Sí. Un dels arguments a favor d’aquesta moció va ser que els actuals preus podrien estar per sobre del 25% del cost de del servei que marca la llei. Els estudis de l’OSU donen suport a aquesta hipòtesi: els estudiants podrien estar pagant fins a un 43% del cost del servei, si es té en compte només la docència que reben, i no totes les despeses de la universitat (com la recerca).

Com hem analitzat en estudis anteriors, Catalunya té una estructura de preus singular, molt diferent de la d’altres països del nostre entorn, i certament té els preus més alts de l’Estat Espanyol. La comparació amb altres sistemes universitaris de l’Estat, com d’altres països europeus, mostra que ni la qualitat ni el context econòmic i social expliquen els diferents preus de matrícula. Més aviat, són els governs i les seves polítiques les que tendeixen cap a diferents models, ja siguin gratuïts, de preus baixos o de preus alts.

El diputat Antoni Castellà, responsable polític de l’actual estructura de preus amb un 67% d’increment des del 2011 (del 15% al 25%), i amb les anomenades “beques equitat”, va argumentar que si es té en compte el cost total els preus sí que queden per sota del 25% que marca la llei. És a dir, comptant totes les despeses de la universitat, i no només aquelles que estan relacionades directament amb la docència. Més concretament, va considerar que la recerca també s’ha d’incloure en els preus de docència, ja que sense recerca no es pot fer una docència de qualitat.

Més enllà de l’ampli debat que suposa que els estudiants paguin per les hores de recerca del professorat, cal dir que en els propis càlculs de la Generalitat aquest criteri no és del tot consistent. Per una banda s’inclou el gruix del cost de la recerca, però per l’altra certes partides no. Per exemple, queden exclosos els projectes europeus i del Ministeri, o els programes Ramón y Cajal, entre d’altres. Per tant, no queda clar quin criteri té la Generalitat a l’hora de decidir quines despeses de recerca inclou en el que paguen els estudiants, i per què.

El passat 17 de juny, una representació de diversos rectors, el Consell de l’Estudiantat de les Universitats Catalanes, sindicats de treballadors i sindicats d’estudiants han mostrat la seva disconformitat amb la prórroga dels preus actuals. Entre les propostes que es van fer, s’inclouen la demanda d’una rebaixa de forma immediata dels preus, i en molts casos obrir el debat sobre la gratuïtat de la universitat.

Des de l’OSU volem contribuir al debat amb una actualització dels nostres resultats anteriors, amb l’aplicació del 30% de reducció dels preus.

Evolució del cost assumit pels estudiants, i efecte de la reducció del 30%.

Nota: Els preus estan calculats segons el preu per estudiant equivalent, és a dir, el que hauria de matricular un estudiant de mitja cada any per acabar la carrera en el temps esperat. Com a cost de la docència, s’assumeix el 59% del cost total del servei universitari. La metodologia completa s’explica en el nostre estudi anterior.

En el gràfic es pot veure una estimació del percentatge de cost de docència que estan assumint els estudiants, des de l’any 1996 fins a l’any 2014. A partir del 2011 es va aplicar la nova política de preus. El gràfic està dividit en dues cotes de preus:

  • La cota superior és l’estimació que fem des de l’OSU del que els estudiants han pagat pel servei de docència durant aquests anys (equivalent al 42,34% del cost de la docència el 2014).
  • La cota inferior és el càlcul anterior amb la reducció del 30% que va aprovar el Parlament (equivalent al 30,79% del cost de la docència el 2014).

La línia que creua el gràfic mostra el màxim que permet la llei, és a dir un 25%. Segons la interpretació del Govern, els estudiants no estan superant aquest màxim. Segons la nostra estimació, els estudiants estan pagant un 75% més del cost del servei de docència que reben. Si es fes una reducció del 30%, passarien a pagar un 30,79% del cost de docència.

En valor absolut, els ingressos per matrícules per un estudiant equivalent del 2014 passarien de 3071€/any a 2150€/any, és a dir, una reducció de 921€ per estudiant equivalent. Respecte el total d’ingressos per matrícules, amb dades del 2014 suposaria una reducció dels ingressos que paguen els estudiants de 108 milions d’€ per totes les 7 universitats públiques de Catalunya.

Basant-nos en la nostra estimació, si es volgués reduir fins que els estudiants paguessin el 25% del cost de docència, caldria una reducció del 43,17%, enlloc del 30% aprovat pel Parlament, que suposaria una reducció de 1326€ per estudiant equivalent, i 156 milions d’€ de rebaixa en els ingressos, és a dir, 47 milions addicionals respecte el descompte que ha aprovat el Parlament.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*