La secretària general del CIC deu estar mal informada

La secretària del CIC no diu la veritat quan afirma que a Catalunya "per a les rendes baixes tenim preus més baixos de l'estat". De fet, les rendes més baixes i amb la màxima minoració de les "beques equitat" paguen fins a un 56% més en que altres comunitats.

Observatori del Sistema Universitari
 
 

Segons informa un tuit de la Secretaria d’Universitats i Recerca, retuitejat per la interessada, Mercè Jou, secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, ha declarat sobre els preus universitaris de matrícula que “per a les rendes baixes tenim preus més baixos de l’estat”.

Des de l’Observatori del Sistema Universitari creiem que la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya està mal informada. Mercè Jou es deu referir als preus amb minoració per a les rendes més baixes (pel que fa als preus de primera matrícula universitària, hem analitzat anteriorment, i és prou sabut que, aquests preus són els més cars del Regne d’Espanya). Cal analitzar, per tant, l’estructura de preus amb minoracions i beques a Catalunya.

Des de 2012, els estudiants catalans poden sol·licitar una minoració del preu de la matrícula, basada en criteris de renda familiar, nombre de membres de la família i patrimoni. Aquestes minoracions són anunciades pel Govern de la Generalitat com a ‘beques Equitat’, malgrat que no ho són, sinó minoracions del preu del crèdit matriculat per primera vegada. Aquestes minoracions tenen una estructura de 7 trams de renda, tal com es pot consultar al decret EMC/1699/2016, de 8 de juliol, de l’AGAUR. A més, també es té en compte el nombre de membres de la unitat familiar:

1 membre 2 membres 3 membres 4 membres 5 membres 6 membres 7 membres 8 membres
Tram 0 14.112,00 € 24.089,00 € 32.697,00 € 38.831,00 € 43.402,00 € 46.853,00 € 50.267,00 € 53.665,00 €
Tram 1 14.112,00 € 24.089,00 € 32.697,00 € 38.831,00 € 43.402,00 € 46.853,00 € 50.267,00 € 53.665,00 €
Tram 2 16.065,00 € 27.572,90 € 36.186,95 € 42.554,04 € 47.449,58 € 51.145,61 € 54.802,00 € 58.441,26 €
Tram 3 17.017,12 € 29.345,40 € 37.354,34 € 43.520,09 € 48.415,63 € 52.111,65 € 55.768,04 € 59.407,30 €
Tram 4 17.968,17 € 31.118,98 € 38.522,80 € 44.485,06 € 49.380,60 € 53.076,62 € 56.733,01 € 60.372,27 €
Tram 5 21.774,50 € 38.211,14 € 43.194,50 € 48.349,22 € 53.244,77 € 56.944,79 € 60.597,18 € 64.236,44 €
Tram 6 Rendes superiors o superació d’algun llindar de patrimoni (article 3 de l’apartat IV)

El percentatge de minoració del preu per a cada tram és el següent:

Tram 0 (beca MECD)
Tram 1 50%
Tram 2 40%
Tram 3 30%
Tram 4 20%
Tram 5 10%
Tram 6 0%

Un cop es tenen en compte les minoracions de preus de matrícula, òbviament el primer lloc l’ocupen els estudiants becats pel Ministeri, per als quals el preu del crèdit és de 0 € a totes les comunitats autònomes indistintament (article 5, apartat 2 de les bases de les beques del MECD). És a dir, els llindars i import del tram 0 no els decideix la Generalitat, sinó que són precisament els que marca el MECD (article 17, llindar 3). És estrany, doncs, que les beques del Ministeri siguin considerades per la Generalitat de Catalunya com a part de les seves “beques Equitat”, si no hi tenen competències ni les financen:

Diagrama explicatiu de les beques equitat per la Generalitat.

Diagrama explicatiu de les beques equitat. Font: Generalitat de Catalunya.

Descomptats aquest casos, a Catalunya la minoració màxima del preu del crèdit és del 50%, i s’aplica als estudiants inclosos en l’anomenat “tram 1”, és a dir, estudiants que compleixen els requisits econòmics fixats pel Ministeri però no els acadèmics. Tot i aquest descompte, els preus a pagar a Catalunya no són, ni de bon tros, els més baixos d’Espanya, com es pot comprovar a continuació.

Preu del crèdit en estudis de grau amb coeficient d’estructura docent A
(exemples: Dret, Filologia, Història)

En aquests estudis, el preu sense minoració a Catalunya és el més alt d’Espanya, seguit de prop pel de Madrid (que ha anunciat una rebaixa per al curs 2016-17) i a força distància dels preus de les comunitats autònomes que els segueixen. Els preus amb minoració màxima a Catalunya ens situen en 8a posició per baix. Concretament, a Galicia, Extremadura, Cantàbria, Astúries, Castella La Manxa, Canàries i Andalusia, tots els estudiants paguen menys del que paguen els estudiants que obtenen el descompte màxim a Catalunya, tal com es pot veure a la taula següent.

Galícia 9.85
Extremadura 10.31
Cantàbria 10.65
Astúries 12.11
Castella – la Manxa 12.13
Canàries 12.30
Andalusia 12.62
Catalunya (tram 1, minoració màxima) 12.64
Balears (Illes) 12.88
Aragó 13.77
País Basco 14.08
Rioja (La) 14.14
Múrcia 14.38
Navarra 15.90
Comunitat Valenciana 16.31
Castella i Lleó 17.07
Madrid 24.30
Catalunya (tram 6, preu ordinari)
25.27

Preu del crèdit en estudis de grau amb coeficient d’estructura docent B
(exemples: Comunicació, Física, Matemàtiques)

En aquests estudis, el preu sense minoració a Catalunya és el més alt, amb molta diferència de qualsevol altre. Tan és així que els preus amb minoració màxima a Catalunya són els setens més cars de tota Espanya, tal com es pot veure a la taula següent.

Andalusia 12.62
Cantabria 13.08
Galícia 13.93
Múrcia (*) 15.58
Extremadura 15.70
Canàries (*) 16.08
Castella – la Manxa (*) 16.68
Astúrias 17.26
Balears (Illes) (*) 17.80
Catalunya (tram 1, minoració màxima) 17.89
Rioja (La) (*) 17.91
País Basc (*) 19.52
Aragó (*) 20.82
Castella – Lleó (*) 21.36
Comunitat Valenciana (*) 21.58
Madrid (*) 26.10
Catalunya (tram 6, preu ordinari) 35.77

(*) Nota: la classificació d’aquesta mena d’estudis és diferent segons comunitat autònoma. A les comunitats marcades amb un asterisc la dada que presentem és el preu mitjà d’aquests estudis. Navarra no apareix a aquesta taula perquè la seva universitat no ofereix aquest tipus d’estudis.

Preu del crèdit en estudis de grau amb coeficient d’estructura docent C
(exemples: Infermeria, Enginyeries)

De nou, el preu sense minoració a Catalunya és el més alt, a força distància del que el segueix. Els preus amb minoració màxima a Catalunya són els vuitens més cars de tota Espanya, tal com es pot veure a la taula següent.

Andalusia 12.62
Galícia 13.93
Cantabria (*) 16.11
Múrcia 16.78
Extremadura (*) 17.67
Castella – la Manxa 18.87
Canàries 18.95
País Basc (*) 19.52
Astúries (*) 19.65
Catalunya (tram 1, minoració màxima) 19.77
Balears (Illes) (*) 21.85
Rioja (La) (*) 22.36
Navarra 22.53
Comunitat Valenciana (*) 24.37
Aragó (*) 24.38
Madrid (*) 28.80
Castella i Lleó 30.25
Catalunya (tram 6) 39.53

(*) Nota: la classificació d’aquesta mena d’estudis és diferent segons comunitat autònoma. A les comunitats marcades amb un asterisc la dada que presentem és el preu mitjà d’aquests estudis.

Recordem, a més, que estem parlant tan sols dels preus dels crèdits en primera matrícula, ja que els crèdits en matrícules successives no tenen minoració.

Conclusions

Com hem vist, l’afirmació de la secretària general del Consell Interuniversitari de Catalunya, Mercè Jou, no s’ajusta a la realitat. A Catalunya, les persones amb rendes més baixes que no es poden acollir a una beca del MECD, però sí a una “beca Equitat”, paguen entre un 39,8% (coeficient A) i un 56,66% (coeficient C) més que a la comunitat on paguen menys € a preu ordinari.

Els preus amb màxima minoració situen a Catalunya al desè lloc de l’Estat. Sense minoració, Catalunya se situa com a comunitat més cara, en les tres tipologies d’estudis a força distància de les comunitats que la segueixen, especialment en els estudis amb coeficients B i C.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*