Jaume Funes

Jaume Funes
About Jaume Funes

Jaume Funes és psicòleg, educador i periodista. Contact: Twitter | More Posts

Què més podem dir sobre pobresa i infància?

2 de Març de 2016 - Jaume Funes

Han aparegut multiplicitat d’informes destacant la gravetat de les dades en augment sobre la pobresa que afecta els infants, sobre els impactes de la desigualtat en les seves vides. Té sentit dir o escriure alguna cosa més?

1 2 3 4