L’educació negada

7 d'abril de 2016 - Jaume Funes

Parar-se a reflexionar sobre les relacions entre la pobresa i la infància suposa aturar-se en l’escola. Aquesta continua sent, encara avui, la institució social amb més poder conformador de bona part del que és i pot arribar a ser la infància

Vides que comencen pobres

31 de març de 2016 - Jaume Funes

Hi ha etapes crítiques, períodes de la infància en els quals les privacions o les dificultats tenen costos estructurals, poden generar impactes de més incidència. Un d’aquest períodes és la primera infància

L’oblit de la mirada

10 de març de 2016 - Jaume Funes

Descobrir la perspectiva dels ulls de cada infant significar mirar-se’ls per saber què necessiten i no definir de manera adulta prèvia les seves necessitats.

Què més podem dir sobre pobresa i infància?

2 de març de 2016 - Jaume Funes

Han aparegut multiplicitat d’informes destacant la gravetat de les dades en augment sobre la pobresa que afecta els infants, sobre els impactes de la desigualtat en les seves vides. Té sentit dir o escriure alguna cosa més?

1 2