L’educació negada

7 d'Abril de 2016 - Jaume Funes

Parar-se a reflexionar sobre les relacions entre la pobresa i la infància suposa aturar-se en l’escola. Aquesta continua sent, encara avui, la institució social amb més poder conformador de bona part del que és i pot arribar a ser la infància

Vides que comencen pobres

31 de Març de 2016 - Jaume Funes

Hi ha etapes crítiques, períodes de la infància en els quals les privacions o les dificultats tenen costos estructurals, poden generar impactes de més incidència. Un d’aquest períodes és la primera infància

L’oblit de la mirada

10 de Març de 2016 - Jaume Funes

Descobrir la perspectiva dels ulls de cada infant significar mirar-se’ls per saber què necessiten i no definir de manera adulta prèvia les seves necessitats.

1 2 3 4