Què hem après avui? Pete Seeger i la música que educa

9 de febrer de 2014 - Racons de pensar

A Seeger l’interessava molt l’educació i ja en la seva primera actuació a Catalunya, l’any 1971, explicava que afortunadament s’havia assumit que la música havia de dir coses i recordava que a la seva època d’infantesa “a l’escola ens ensenyaven narcòtics musicals per evadir-nos de la realitat”.