Aula d’alfabetització d’Olot per a nois i noies de 16 a 18 anys

Us presentem l’experiència d’un grup de mestres jubilats d’Olot, que amb el suport de RELLA (Associació de mestres i professorat jubilats) i l’IME (L’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot) fan una feina d’alfabetització amb noies i nois nouvingudes de 16 a 18 anys.

Rella Olot
 

Aula d’alfabetització d’Olot | Foto: Rella Olot

L’Aula d’Alfabetització és un recurs per a noies i nois de 16 a 18 anys que no estan alfabetitzats i acaben d’arribar a la ciutat d’Olot o a algun municipi de la comarca de La Garrotxa.

El sistema educatiu vigent a Catalunya marca que l’educació obligatòria ho és fins als 16 anys. Els joves d’entre 16 i 18 anys, que arriben a Olot sense coneixement de la llengua i sense documents de convalidació d’estudis no tenen un recurs en l’àmbit formatiu i formal que ajudi a millorar la seva formació i sobretot, el seu coneixement de la llengua catalana.

Per tot això, des de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IME) tenim aquest espai.

Els OBJECTIUS de l’Aula d’Alfabetització són els següents:

  • Proporcionar els recursos mínims necessaris per a comprendre i poder utilitzar la llengua catalana en les situacions de comunicació orals i escrites més habituals.
  • Conèixer l’entorn social, cultural i juvenil de la ciutat (entitats, espais, serveis…)
  • Oferir orientació formativa i laboral en funció dels interessos dels joves participants.
  • Crear un espai de comunicació, de coneixement i de respecte mutus, entre persones de procedències diferents.
  • Aconseguir la incorporació dels joves nouvinguts als recursos que ja existeixen a la ciutat.
  • Aconseguir que les i els joves tinguin les habilitats necessàries per a poder escollir el seu futur personal, ja sigui continuant estudiant, ampliant la seva formació laboral o inserint-se al mercat de treball.

El projecte s’adreça a joves acabats d’arribar a Olot, que tenen entre 16 i 18 anys, tant els que han pogut estar atesos en algun dels diferents recursos com els que no poden accedir a cap recurs formatiu normalitzat, ja sigui per la manca de places o per les limitacions que tenen en un primer moment especialment pel que fa al coneixement de la llengua catalana i els recursos socials de la ciutat. El projecte s’ha d’entendre necessàriament com a puntual i limitat en el temps; o sia, el sentit del caràcter específic és corregir les mancances inicials que tenen aquests joves en el moment d’arribar a la ciutat i, una vegada tenen les habilitats necessàries, es puguin incorporar en recursos normalitzats per a joves de la seva edat.

L’Aula d’Alfabetització funciona de dilluns a divendres de 9.00 a 12.00h i de 16.00 a 17.00h, seguint el calendari escolar ordinari a les aules de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut.

Les sessions d’alfabetització les realitzen un grup de 15 mestres i professors/es jubilats i jubilades de l’associació RELLA que aporten el seu coneixement i experiència per desenvolupar els objectius d’aquest recurs. Aquest grup de docents s’encarrega de fer classes de català, matemàtiques i informàtica.

A més els dimarts i dijous comptem amb la col·laboració d’ARRIANT que amb educadors i educadores fan sessions encaminades a treballar el coneixement de l’entorn, el lleure i el creixement emocional i personal de cada alumne.

Per últim, els dimecres els joves de l’Aula d’Alfabetització poden anar de manera voluntària a l’ESPAI FAMÍLIES on disposen d’un espai obert per poder esmorzar, jugar, llegir, consultar internet, etc… i on hi ha una educadora social del Consorci d’Acció Social de La Garrotxa que els acompanya en allò que puguin necessitar.

L’Aula d’Alfabetització compta amb variats i nombrosos materials que faciliten l’aprenentatge de la llengua des de diferents metodologies i continguts. Aquesta diversitat de materials permeten poder-se adaptar a la diversitat de l’alumnat que acull l’aula, ja que cada jove arriba amb uns coneixements i un bagatge ben diferents.

L’experiència dels anys ens permet explicar que cada curs passen per l’aula entre 15 i 30 alumnes, tenint un grup estable d’uns 20 joves durant tot el curs. L’origen d’aquests nois i noies és variat, però predominin els de Gàmbia, el Panjab i el Marroc.

No és una tasca fàcil  aconseguir una comunicació i aprenentatge fluid (entre nivells  escolars i capacitació diversa, interferències lingüístiques constants, manca d’escolarització, cultures i hàbits distants)  però  amb ganes i il·lusió  millorem  tot fent camí junts. Estem molt contents de l´experiència que va néixer ara fa deu anys. No podem parlar de grans èxits  ni exagerada rendibilitat  però sí d’una gran tenacitat i bona voluntat per part de tots els que hi treballem.  És més, i aquí està la gràcia, els adults  descobrim constantment  una gran riquesa  en el contacte personal. Alhora aprenem a llegir i escriure  unes vivències que ens  permeten sortir de nosaltres mateixos i mentre  la salut ens ho permeti retornar recíprocament els béns rebuts des d’un aprendre-aprendre i d’un esperit de servei que ens dóna molta vida. Ho recomanem a tothom  perquè  els  desequilibris  socials, econòmics  i culturals  són grans i demanen l´auxili de tothom.

Voldríem acabar reivindicant que aquesta formació tan important per aquestes i aquests joves que venen i es volen integrar a la vida i cultura del nostre país, no ha de ser una tasca assignada  únicament al voluntariat i hauria de ser la Generalitat qui es fes càrrec institucional d’aquesta formació, clau pel procés d’acollida i integració d’aquests joves nouvinguts.

Rella Olot
About Rella Olot

Anna Ma. Prat, Antònia Curós, Benet Massanella, Carles Aulí, Carme Grau, Conxita Ayats, Elvira Berga, Glòria Llinàs, Joana Bandranas, Marga Plaza, Montserrat Bonet, Roser Bartrolí, Silvia Bars i Tina Agustí More Posts

1 Comment on Aula d’alfabetització d’Olot per a nois i noies de 16 a 18 anys

  1. Hola bon dia,
    Estaria interessada a parlar amb algú de vostès referent a la possibilitat de fer unes classes de català bàsic 1 per a nouvinguts a Besalú.Sé que estan fent molt bon treball i voldria saber si em poden ajudar. M’han donat el seu contacte des de caritas Olot.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*