Voluntariat educatiu a Granollers

Granollers és una ciutat viva en la qual ha anat arrelant la idea que l’educació és cosa de tota la ciutadania. Aquí ha nascut el Projecte de Voluntariat Educatiu de Rella-Gr i el CEM.

Agnès Boixader
 

Granollers ha passat per diferents processos de reflexió en el marc de trobades de Ciutats Educadores, Plans Estratègics, definició d’un model de Memòria històrica o la fundació, el 2008, del Centre de Cultura de la Pau. La ciutat forma part de l’Associació Internacional de Ciutats Educadores des del 1992 i impulsa el seu Projecte Educatiu de Ciutat a partir del trienni 2000/2003. Bona part de la ciutadania sent la responsabilitat de col·laborar en l’educació i són moltes les entitats i associacions ciutadanes (culturals, esportives, comercials…), les escoles i centres educatius o les associacions de veïns que han anat incorporant la convicció que cada ciutadà i cada ciutadana té la pròpia quota de responsabilitat per educar infants i adolescents, que educar no es fa només en el temps regulat per llei i a l’escola, sinó en tots els àmbits de la vida. La ciutat educa i la ciutat la formem el conjunt de ciutadans i ciutadanes que hi vivim.

El Consell Escolar Municipal, màxim òrgan de participació i representació de la comunitat educativa del municipi, es va fer ressò de la preocupació d’aquesta comunitat per les retallades i les mancances creixents en el món educatiu, i va impulsar la creació d’una comissió que va treballar per trobar solucions i que va acabar desenvolupant el Projecte de Voluntariat Educatiu als centres educatius de Granollers, el curs 2011/12. En aquells moments es treballava a l’empara de la Llei d’Educació, aprovada pel Parlament de Catalunya, la qual exposa en el seu article 173 que: Els municipis poden constituir consells municipals en tant que òrgans i instruments de consulta i de participació.

El Projecte de Voluntariat Educatiu de Granollers va entrar en funcionament el curs 2012-2013, després que es posés clarament en evidència que les escoles de la ciutat tenien necessitat d’uns recursos humans que les administracions no cobrien i havent fet una primera prova amb èxit durant un trimestre del curs 2011-2012. Des dels seus orígens, si ho jutgem per l’increment de les persones voluntàries, que han passat de 52 el curs 2013-2014 a les 125 actuals (gener de 2019), el projecte ha estat un èxit.

Però l’èxit no assegurava que el projecte seguís funcionant tal com ho havia fet durant cinc cursos. La Llei 25/2015 del Voluntariat i de foment a l’associacionisme impedeix que el Projecte de Voluntariat Educatiu funcioni tal com ho feia, amb el suport i la gestió del Servei d’Educació de l’Ajuntament. Per això, a partir d’aquell moment qui impulsa i gestiona el projecte és RELLA Granollers, entitat integrada dins de RELLA (Associació de Mestres i Professorat Jubilats), que treballa en col·laboració amb l’Ajuntament.

En la pràctica les persones que impulsem el projecte, a més a més de qui ho fa des del Servei d’Educació de l’Ajuntament, som persones associades a RELLA, i per tant jubilades, que alhora som voluntàries i impulsores del projecte des del setembre de 2017.

El Projecte de Voluntariat Educatiu de Rella-Gr i el CEM té dos objectius essencials. El primer és aconseguir que els centres educatius de la ciutat es puguin mantenir com espais de cohesió social, espais de compromís i d’incentivació educativa, autèntics vivers d’esperança i expectatives positives per a tothom, siguin quines siguin les circumstàncies econòmiques del moment. El segon és defensar i convertir en acció real els principis i valors de Ciutat Educadora, en la qual una part de la ciutadania participa en un projecte educatiu.

Com dèiem al principi, pensem que la tasca educativa ha de ser un compromís del conjunt de la societat i en aquest sentit defensem que s’ha d’avançar en la transversalitat i la col·laboració de les diferents administracions amb responsabilitats en matèria d’infància, adolescència i joventut, com també de l’Administració local, per garantir polítiques integrals més efectives per combatre qualsevol situació d’exclusió social i aconseguir una major cohesió.

Les persones que impulsem aquest Voluntariat Educatiu ho fem des de la convicció que el sistema educatiu i tota la comunitat han de col·laborar de manera potent en la configuració d’identitats personals que siguin competents per moure’s pel món, amb capacitat d’encarar els reptes de tot tipus que ens planteja el futur. Només des d’aquesta visió podem construir una ciutadania capaç d’incloure el diferent i tindrem capacitat de trobar solucions de convivència a tots els conflictes que puguin sorgir.

Per nosaltres, seguir fent de mestres després de jubilar-nos és una decisió guiada per la voluntat de donar part del nostre temps, per regalar-lo als altres i fer-ho en una de les facetes de la vida que té més sentit: l’educació. Cadascuna de les persones impulsores del projecte ho viu de manera diferent, i fa i refà el seu compromís d’acord amb els entrebancs o facilitats que la vida li va posant. Hem decidit que tot és qüestió de prioritats i de saber trobar el moment oportú per provar de fer una acció nova o accions que hem fet durant anys de treball i que ara volem encarar amb una mirada nova, perquè ara ho podem fer amb un temps flexible.

Totes estem convençudes que fer voluntariat en aquest Projecte de Voluntariat Educatiu de Rella-Gr i el CEM és prendre una opció ètica, personal, voluntària, sense esperar cap recompensa, ni cap retribució de cap mena. Fer voluntariat és un acte interessadament desinteressat. Desinteressat perquè no es fa per cap interès econòmic, ni de prestigi, ni per ostentació, ni tan sols per ser més ben considerada. Però alhora ho fem interessadament perquè sabem que allò que hem decidit fer, aquest “regalar part del temps”, havíem de fer-ho i és una acció altruista de gran interès col·lectiu. I sabem, també, que cadascuna de nosaltres en sortirà beneficiada perquè n’obtenim una satisfacció personal impagable. Hem decidit fer voluntariat educatiu perquè d’una manera o altra totes estem tocades per l’educació. L’una us pot dir que ho fa perquè “quan feia de mestra no podia donar tot el que els meus alumnes necessitaven, especialment els que tenien més dificultats, sempre hauria volgut dedicar-los més temps”; l’altra us dirà que vol “col·laborar amb els professionals perquè aquests puguin fer millor la seva feina”;  una altra que és perquè “als 60 encara ens queda temps i capacitats per poder ajudar i que cal trobar la manera, encara que no estigui regulat per les administracions”; alguna pot dir que “de mestra se n’és sempre, encara que t’hagis jubilat” i encara alguna us pot dir que ho fa perquè manté “la mateixa motivació que em va portar a ser mestra i vull seguir posant tots els meus esforços i el temps que pugui perquè el món sigui millor per ser viscut més humanament.

Amb experiències i trajectòries diferents, totes les persones que estem implicades en el Projecte de Voluntariat Educatiu de Rella-Gr i el CEM hem fet de l’educació part inseparable de les nostres vides. La nostra és una forma més de fer voluntariat i només cal dedicar-hi un temps a la setmana, aquell que cadascú decideixi, perquè tot el que és voluntariat es fa perquè un vol, és un acte de la voluntat, ben lliure.

Agnès Boixader
About Agnès Boixader

Mestra jubilada. Membre de Rella Granollers More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*