Coeduca’t, imprescindible

Fa un mes que ha començat el nou curs. Nou però amb problemes antics. Manca de pressupostos, segregació social segons els tipus de centres, treball en precari del professorat, dificultats per realitzar la inclusió de l'alumnat amb necessitats educatives en bones condicions.

Adelina Escandell
 

iStock

Un dels temes que ha aixecat polèmica han estat unes declaracions del conseller d’Educació el Sr Josep Bargalló en què es mostrava crític sobre el professorat funcionari. És evident que entre el professorat, com entre qualsevol altre col·lectiu social, hi ha persones que fan la seva feina sense gaire interès, només perquè els permeti uns ingressos regulars. Però també és cert que el col·lectiu de professorat s’ha trobat amb moments de canvi social molt grans i que hi han hagut de fer front en moment de grans retallades, sense massa ajuda (quan no entrebancs) de qui tenia la titularitat dels centres educatius (La Generalitat). I que un cop dit això, cal posar damunt la taula que el sistema de funcionariat del segle passat, potser no és la manera més adequada per fer les provisions de places quan ja estem ben avançats del segle XXI. Però si això és així, s’haurà de negociar i tractar en les Meses Sectorials que mantenen el Departament amb els sindicats del sector, de manera que es respectin els drets laborals de les treballadores i treballadors.

Però hi ha hagut una iniciativa que cal celebrar positivament. Sembla que el Departament d’Educació vol impulsar l’educació afectiva i sexual amb el programa Coeduca’t, amb l’objectiu d’ajudar els centres a treballar aspectes bàsics de coeducació, de perspectiva de gènere i de sexualitat de forma explícita, sistemàtica, rigorosa i respectuosa. El programa compta amb el suport de diferents departaments de la Generalitat, ajuntaments, universitats i diverses entitats expertes i de referència. Com a documents de referència que té en compte, cal citar les orientacions de la Unesco i de l’OMS, un marc que funciona en molts altres països. Es vol treballar de manera transversal des de P3 fins a 4t d’ESO. Es començarà a implantar en centres de referència i la voluntat és estendre l’experiència a tots els del país, el curs 2021-22, en què l’educació afectiva i sexual ja haurà de formar part del projecte educatiu de cada centre.

Celebrem aquesta iniciativa, necessària per tal que el sistema educatiu compleixi diverses lleis (algunes de fa molts anys) que es van aprovar al Parlament de Catalunya: La llei catalana de 5/2008 del dret de les dones a eradicar les violències masclistes; llei d’igualtat 17/2015; llei 12/2009 d´Educació; llei 11/2004 per a garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, trangèneres i intersexuals i per a eradicar l´homofòbia, la bifòbia i la transfòbia; llei Orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària del embaràs. Moltes lleis, que tracten la igualtat, la coeducació, l’educació en el respecte i la llibertat sexual… Esperem que aquesta iniciativa, que trobem positiva, es doti dels recursos necessaris i suficients i la voluntat ferma del Departament faci que s’implementi perquè realment a cada centre l’educació afectivo-sexual quedi incorporada al projecte educatiu.

Fem nostre el posicionament de la Coordinadora de Comissions de Gènere, Coeducació i Feminismes de les Escoles Públiques de Gràcia quan diu: “L’objectiu de l’educació ha de ser acompanyar respectuosament els nens i les nenes en el seu desenvolupament i oferir-los les eines, la consciència, els coneixements i les habilitats que, ja com a persones adultes, professionals, familiars i ciutadanes, els permetran considerar i celebrar la diversitat dels éssers humans»

I en aquest marc també celebrem que el XV Fòrum contra les Violències de Gènere, estigui dedicat aquest any a les violències en la infància i l’adolescència, el qual, entre altres objectius, vol contribuir a generar un posicionament, respostes i mobilització per part del jovent envers les violències masclistes

 

Adelina Escandell
About Adelina Escandell

Mestra jubilada. Psicòloga. Presidenta de la Fundació l'Alternativa More Posts

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*