Grup Educació Rella

Objectius educatius de les escoles del CEPEPC. Propostes [Segona part]

22 de Maig de 2018 - Grup Educació Rella

El model educatiu que varen seguir les escoles del Col·lectiu d’Escoles per l’Escola Pública situava l’alumnat en el centre de l’aprenentatge i de la vida de l’escola, es potenciava la gestió social de l’aula, la iniciativa personal dels infants i l’experimentació i observació com a mètode d’aprenentatge mitjançant un ensenyament actiu que partia dels interessos de l’alumnat