L’ensenyament de les ciències socials i la innovació

Grup Griccso
 

Alumnes de l’Escola Solc Nou fent una activitat a la biblioteca de Rosa Sensat.

En les nostres darreres entrades hem parlat d’aspectes com els grups de treball, l’ensenyament de les ciències socials o el nostre darrer projecte “Què ens fa Humans?”. Tots aquests temes tenen un element comú que forma part de l’ADN del nostre grup. Les sigles de GRICCSO volen dir Grup de Recerca i Innovació en el Currículum de Ciències Socials, i és sobre la relació entre la innovació i l’ensenyament que centrarem aquesta entrada.

Tots els membres del grup som docents que ensenyem ciències socials a l’educació secundària obligatòria i didàctica en la formació inicial i continuada de mestres i professors. La nostra experiència docent ens permet pensar i repensar l’ensenyament de les ciències socials, compartir preguntes i dubtes que ens plantegem des de la pròpia pràctica, cercar respostes i dissenyar projectes i activitats que ens permetin innovar per a millorar els resultats educatius dels nostres estudiants en termes de qualitat. La nostra finalitat és reflexionar sobre el què i el com d’ensenyar ciències socials per formar ciutadans responsables, capaços de prendre compromisos i d’actuar, conscients dels seus drets i dels seus deures, capaços d’interpretar críticament la societat i amb profundes conviccions democràtiques que els permetin la construcció d’un futur millor, més just i més sostenible.

La innovació no se centra tant en el “com” que fa referència a la metodologia, si no en el “què”

Tots aquestes finalitats o objectius que ens plantegem no serien possibles sense un element clau, que és la innovació. Aquesta sovint s’ha identificat amb la metodologia que el professorat utilitza. Però per nosaltres la innovació no se centra tant en el “com” que fa referència a la metodologia, si no en el “què”, que són els continguts.

Entenem que aquest matís pot generar controvèrsia, perquè representa que els continguts vénen determinats pel currículum. El que nosaltres plantegem és un “què” vinculat intrínsecament a les finalitats educatives que atorguem a les ciències socials. Per nosaltres la innovació comença en plantejar-nos la discussió sobre “què han d’aprendre els alumnes i per a què”. És en aquest moment que el nostre grup inicia els projectes a partir de la cerca, la reflexió i l’experimentació.

La innovació comença en plantejar-nos la discussió sobre “què han d’aprendre els alumnes i per a què”

Un dels nostres objectius és afavorir la innovació a les aules, però aquesta no es pot basar en utilitzar elements nous que ens ofereixen les xarxes, per nosaltres innovar vol dir dissenyar projectes que ajudin el professorat per defensar les seves decisions, que l’ajudin a reflexionar i repensar la seva tasca docent perquè, és a partir d’aquest element que el professorat, llavor sí, innovarà tant amb el plantejament dels continguts i les finalitats, com amb la metodologia que utilitza per dur-los a terme.

Grup Griccso
Sobre Grup Griccso

GRICCSO som un grup de docents (Carles Anguera, Pilar Benejam, Dolors Bosch, Roser Canals, Carles Garcia, i Neus Gónzalez-Monfort) que ensenyem ciències socials a l’educació secundària obligatòria, i didàctica en la formació inicial i continuada de mestres i professors. Més articles