Grup Griccso

Grup Griccso
About Grup Griccso

GRICCSO som un grup de docents (Carles Anguera, Pilar Benejam, Dolors Bosch, Roser Canals, Carles Garcia, i Neus Gónzalez-Monfort) que ensenyem ciències socials a l’educació secundària obligatòria, i didàctica en la formació inicial i continuada de mestres i professors. More Posts

Què ens fa humans?

08/11/2016 - Grup Griccso

En el moment actual, la vella escola transmissora i reproductiva ja no serveix i és més necessari que mai promoure noves propostes didàctiques d’acord amb un món global, interconnectat, plural i divers.

Reivindicant els grups de treball pels docents

11/05/2016 - Grup Griccso

Els grups de treball són una opció prou vàlida i interessant per aquesta formació continuada que demana la nostra professió avui. Així el grup pot ser l’espai i el temps per compartir expectatives, coneixement, reptes i també problemes. els problemes que ens trobem en la nostra vida professional.