Jenny Silvente

Jenny Silvente
About Jenny Silvente

Mestra d'Educació infantil. Autora del blog Veure Pensar Sentir. Contact: Twitter | More Posts

La qualitat dels espais de l’escola: reflexions sobre el disseny

18/11/2016 - Jenny Silvente

Ja fa molts anys que des de les escoles es té en consideració la dimensió de l’espai: quin espais? com s’organitzen? què representa l’espai pels infants? com generar diàlegs de qualitat entre el projecte pedagògic i l’espai? I en un moment de tants canvis i reflexions pedagògiques són moltes les escoles que inicien un camí cap a la transformació d’espais. Però, què implica realment tenir en compte el seu disseny i planificació?

Espais i temps per a l’expressió i la creació: fer teatre a l’escola

19/05/2016 - Jenny Silvente

Són molts els estudis i els autors que demostren els beneficis de la pràctica de l’activitat dramàtica des de petits. I què passa quan l’apliquem a l’escola? El teatre ofereix un espai i un temps que permet l’expressió lliure dels infants. Un moment on aturar-se i deixar-se emportar per situacions i personatges imaginats i desitjats.

Educar en la creativitat

17/02/2016 - Jenny Silvente

En una societat cada vegada més evolucionada, la importància de la creativitat es fa més rellevant que mai ja que ens facilita trobar respostes útils als canvis constants que hi ocorren. Els nens i nenes tenen un gran potencial creatiu però les escoles no generen un ambient ni proposen activitats que posin en marxa l’ús de la creativitat.