Mireia Manresa Potrony

About Mireia Manresa Potrony

Professora de secundària i de didàctica de la llengua i la literatura a la UAB. Autora del llibre “L’univers lector adolescent. Dels hàbits de lectura a la intervenció educativa”, de Rosa Sensat. Contact: Twitter | More Posts

Lectures obligatòries: sí o no?

10/01/2017 - Mireia Manresa Potrony

Declaro que sóc una ferma defensora del que s’anomena lectures obligatòries però aclareixo, alhora, que no en comparteixo ni l’explotació didàctica que se n’ha fet tradicionalment de manera generalitzada ni tampoc el nom que reben

Sobre l’alfabetització (digital), avui

04/04/2016 - Mireia Manresa Potrony

Si els nostres alumnes estan immersos en el món digital cada cop d’una manera més freqüent i intensa en la seva vida extraescolar i en contacte permanent amb aquestes noves maneres de comunicar-se, d’accedir a productes d’oci, de llegir i d’escriure, què ha de canviar a l’escola? En realitat no ha de canviar res però alhora ha de canviar tot.