Roser Reverter

Sobre Roser Reverter

Mestra Contacte: Facebook | Twitter | Més articles

Empetitir allò que és gran

12/04/2017 - Roser Reverter

L’autora crítica la infantilització, en el sentit tòpic de la paraula, d’obres literàries, plàstiques o musicals i el fet d’empetitir allò que és gran per fer-ho assequible als infants. Ajudem-los a créixer, ja hi arribaran.

Braços plegats

15/12/2016 - Roser Reverter

La gratuïtat real no existeix. Les sortides, les activitats culturals i les colònies, que formen part del Projecte Educatiu de Centre, així com altres activitats específiques, no es poden finançar amb els recursos que hi destina l’administració, i cal recórrer a una aportació de les famílies.

Som una tribu educadora?

08/06/2016 - Roser Reverter

El disseny de l’espai públic i l’organització de les activitats que s’hi duen a terme s’haurien de fer tenint en compte, tant com sigui possible, els infants. Sense menystenir la seva funció, cal treballar per tenir espais i activitats que puguin compartir persones de diferents edats i que afavoreixin la iniciativa i l’autonomia dels més petits.

1 de cada 4

22/03/2016 - Roser Reverter

«Una de cada quatre persones té o tindrà problemes de salut mental». El pronòstic és el mateix que fa l’OMS, que assevera que «una de cada quatre persones desenvoluparà un trastorn mental en la seva vida». A Espanya, el 50 per cent de tots els infants “normals” estan classificats com a “hiperactius” pels seus pares i professors. Aquests infants i joves, a l’etiqueta de TDAH, que sovint s’utilitza per a un grup heterogeni de problemes conductuals, hi afegeixen la de «problema de salut mental». Confiem en la seva resiliència.

Bon dia, senyor jutge

22/12/2015 - Roser Reverter

Les qüestions judicials relacionades amb l’educació em semblen especialment greus, perquè representen una judicialització de la relació entre membres de la comunitat educativa, que sempre s’haurien de basar en la col·laboració, el respecte i la confiança, pel bé de l’infant o el jove i representen, a més, un menysteniment del sistema educatiu i dels seus professionals.

El dret a la intimitat

30/03/2015 - Roser Reverter

A partir del curs vinent podrem afegir, a la informació sobre els infants que inicien el parvulari, l’informe pediàtric, que, segons se’ns diu, té com a objectiu «agilitzar la detecció precoç i el tractament de possibles dificultats d’aprenentatge». El podria entendre per als infants amb problemes físics, psíquics o sensorials, encara que generalment estan atesos en serveis especialitzats –CREDA, CDIAP… Per a la resta, em sembla una violació de la seva intimitat.

Tot infant té dret a no ser ensinistrat

29/05/2014 - Roser Reverter

Sobre l’Associació

Rosa Sensat és una associació de mestres units per l’interès comú de millorar l'educació, i un moviment de renovació pedagògica. Creada l’any 1965, treballa en el terreny de la formació, acull grups de treball, i edita revistes, publicacions i llibres del món de l'ensenyament, entre les quals hi ha les revistes Perspectiva Escolar i Infància.

Visita el web de Rosa Sensat