Xavier Besalú

Xavier Besalú
About Xavier Besalú

Professor de Pedagogia de la Universitat de Girona i Cap de Publicacions de l'Associació de Mestres Rosa Sensat. Contact: Twitter | More Posts

Desmercantilitzar l’aprenentatge i la formació

25/01/2017 - Xavier Besalú

Assistim atònits i incrèduls a una progressiva i imparable mercantilització de la formació universitària, que ja ha traspassat els murs reals o virtuals de les universitats i ha començat a fer forat en l’àmbit de la formació permanent del professorat, on novament el més important és la justificació de les hores dedicades, la certificació de la formació rebuda i la familiarització amb programes informàtics

El debat educatiu: eufemismes i ambivalències

21/09/2016 - Xavier Besalú

Que l’educació estigui en el primer pla del debat públic és una bona notícia. Que aquest diàleg sigui plural i contrastat, també. Ens haurem d’esforçar, però, a clarificar bé els termes de la discussió, a fer visibles els supòsits de cadascuna de les posicions i a contemplar les conseqüències de tirar per un camí o per l’altre. Sense eufemismes, ni hipocresies.

La ideologia de la formació

23/05/2016 - Xavier Besalú

Aquests 10 anys de crisi econòmica ens hem atipat de sentir que l’atur laboral es resol amb formació, que les persones sense feina segur que en trobaran si es formen; en definitiva, que la formació és el desllorigador que ens obrirà totes les portes. Tenim ja prou evidència que això no és veritat. És clar que l’educació ha de formar part de la solució, només faltaria, per això existeixen les escoles, per servir la societat que les ha creades. Però igualment sabem que les desigualtats, l’exclusió i els problemes socials s’han d’afrontar, gestionar i mirar de resoldre amb les polítiques adequades.

1 2