Salvador Alsius

Salvador Alsius
About Salvador Alsius

Periodista. Vicepresident del Consell Audiovisual de Catalunya (CAC) i coordinador del programa eduCAC Contact: Twitter | More Posts

Qui té por de les fake-news ?

30 d'Octubre de 2019 - Salvador Alsius

El Consell Audiovisual de Catalunya ha posat en marxa un ambiciós i elogiat programa anomenat eduCAC que es proposa incidir en diversos aspectes de l’educació mediàtica. El punt de partida va ser l’elaboració d’uns materials que podeu trobar a www.educac.cat , però també inclou la realització de tallers, la formació de mestres i educadors del món del lleure, l’atenció a les famílies, o la col·laboració entre els mitjans de comunicació locals i les escoles.