Opinió

El valor de l’escola rural

26/06/2019 - Carme Ortoll

L’escola rural és una escola que educa des de la vida i per a la vida. Oblidada en altres èpoques, actualment es considera mirall de pràctiques educatives d’èxit i d’evidències positives fonamentades que en molts casos han esdevingut exemples per centres més grans.

Col·legi professional de docents?

21/06/2019 - Francesc Imbernón

A principis d’aquest any, el Parlament de les Illes Balears amb els partits polítics predominants i amb suport de molts docents de les illes, va modificar la Llei de col·legis professionals per tal de possibilitar la creació del Col·legi Professional de Docents, el primer de tot l’Estat.

Escoles d’estiu

19/06/2019 - Jaume Carbonell

Aquest esdeveniment formatiu, amb més de cent anys d’antiguitat, continua viu en alguns llocs. I seria desitjable enfortir-ho pel molt que aporta al professorat.

El menyspreu del coneixement, a debat

18/06/2019 - Rosa Cañadell

El 5 de juny va tenir lloc a la Universitat Politècnica de Catalunya un acte on es van posar de manifest les conseqüències que comporta el menyspreu del coneixement que s’està donant a l’educació.

Racismes quotidians: més segregació escolar

17/06/2019 - Joan M. Girona

Amb l’aparició en superfície de l’extrema dreta (ha existit sempre, però estava soterrada) es torna a parlar obertament de racisme envers els nouvinguts d’altres cultures o ètnies; sempre pobres però. L’extrema dreta apareix als carrers quan l’esquerra està mig de vacances.

80.000 analfabets i la ‘farsa monea’

13/06/2019 - Alfons Formariz

Les entitats que fan acollida lingüística estan desbordades, mentre que els centres de formació de persones adultes de la Generalitat estan disminuint l’oferta d’alfabetització i d’acollida lingüística… perquè no hi ha demanda!

1 2 3 51