El Consell Escolar de Catalunya dóna llum verda al decret sobre l’escola inclusiva

El Consell Escolar defensa davant Ensenyament que l'èxit del decret que ha de regular el model d'escola inclusiva dependrà de la formació específica dels professors i dels recursos destinats.

Pau Rodríguez
 
 
 

El Consell Escolar dóna llum verda al decret d’escola inclusiva / ENRIC CATALÀ

El decret que ha de regular el model d’escola inclusiva a les aules catalanes ja és gairebé a punt. El Consell Escolar de Catalunya ha emès aquest dilluns un dictamen favorable al text. Aquest hauria de ser el penúltim pas abans de la seva aprovació definitiva, que correspon al Consell Executiu del Govern. L’organisme institucional de consulta dels diferents agents educatius catalans –els seus dictàmens no són vinculants– ha donat el seu vistiplau al text del decret amb una sòlida majoria de vots: 30 a favor, sis abstencions –entre ells CCOO i FaPaC– i quatre en contra –entre ells, USTEC i UGT–. 

La finalitat del decret és “garantir que tots els centres educatius sostinguts amb fons públics siguin inclusius”, segons consta al seu preàmbul. La seva entrada en vigor haurà de comportar, entre altres mesures, la reconversió dels centres d’educació especial en proveïdors de recursos per a les escoles ordinàries o l’increment de recursos per atendre aquest alumnat. Segons la memòria econòmica que l’acompanya, el decret es preveu que des d’ara fins al curs 2020-2021 s’incorporin 1.345 professionals especialitzats a les aules.

Entre les recomanacions més destacades del Consell Escolar, recollides dins el dictamen aprovat aquest dilluns, hi ha incorporar les escoles bressol en “la planificació de mesures i suports” als infants amb necessitats educatives especials, “vetllar” per “la reconversió dels professionals” que treballin actualment als centres d’educació especial, o que “s’estableixin” les funcions de l’orientador a Secundària i a la postobligatòria. També considera que la col·laboració amb el departament de Salut no hauria de ser una opció –tal com consta al text–, sinó un fet.

En les consideracions generals, el Consell Escolar també subratlla que l’èxit de la implantació del decret, que suposa “un canvi de paradigma molt important”, dependrà “en bona mesura” de la formació que es planifiqui per a tots els docents del sistema ordinari. Una tasca que, segons el propi decret, correspon a l’Administració educativa.

Famílies contrariades

El Consell Escolar, la resolució del qual no és vinculant, fa referència a una de les qüestions més controvertides del decret: ¿què passa quan l’Equip d’Assessorament Psicopedagògic (EAP) recomana una escolarització en un centre d’educació especial en contra del parer de la família? En aquest cas, el que prevaldrà és l’informe de la Inspecció Educativa, segons el decret. I el Consell Escolar tampoc no ho esmena. Sí que demana, però, que passat un temps després d’aquesta decisió es convoqui la família per valorar l’evolució de l’alumne. 

La redacció final d’aquest article, el número 17, ha contrariat les entitats i famílies que s’integren a la Plataforma Ciutadana per una Escola Inclusiva a Catalunya, que consideren que el que hauria de prevaldre, d’acord amb la Convenció de l’ONU sobre aquesta matèria, és el dret de l’alumne a ser escolaritzat en un centre ordinari. Tot i valorar positivament el conjunt del decret, que serveix per millorar el vigent de 1997, la Plataforma assegura estar “molt decebuda” en aquest aspecte.

És per això que una de les abstencions en la votació ha estat del representant de la federació d’AMPA catalanes FaPaC, que s’integra a la Plataforma. També ha optat per l’abstenció CCOO, que ja havia posat de manifest recentment la seva disconformitat amb diversos aspectes del decret. El sindicat considera que no s’ha donat resposta a al·legacions que van fer, i que reclamaven un sistema d’orientació integral, plans interdepartamentals –sobretot entre Ensenyament i Salut– i més dotació econòmica.

En el cas d’USTEC, hi han votat en contra, segons expliquen en un comunicat, perquè consideren un “perill” que es barregi el sistema públic i concertat en el mateix decret, i perquè veuen inviable, almenys en els propers anys, la reconversió dels centres d’educació especial sobretot per les “deficiències estructurals” dels edificis escolars i la seva sobresaturació. Consideren també que el personal sanitari no s’hauria d’incorporar als centres mitjançant acords amb el departament de Salut, sinó per la via de la contractació directa per part d’Ensenyament.

1 Comment on El Consell Escolar de Catalunya dóna llum verda al decret sobre l’escola inclusiva

  1. Això sí que és una política social !. Sembla mentida la de coses que està posant en pràctica aquest Ajuntament, simplement canviant les prioritats i els criteris de gestió….i amb una economia sanejada, per descomptat.
    No és tan lluny de l’abast de tots els altres. S’han de mancomunar ajuntaments en benefici dels serveis públics. Sortir de les capelletes polítiques i del minifundisme local.

Leave a comment

L'adreça electrònica no es publicarà.


*