De la presó de Wad-Ras al món a través d’una escola bressol

La llar d’infants Cobi, a pocs metres del Centre Penitenciari de Dones de Barcelona, és la finestra al món i a la inclusió i socialització dels fills de les recluses. Cada any els reserven set places, un cas únic a Catalunya.